Menu

De nieuwe wet: WAB

Per 1 januari 2020 is de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Daarmee zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. De nieuwe wet heeft gevolgen voor werknemers en werkgevers. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij. 

De wetgever wil de afstand tussen de vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten kleiner maken. Daarom werd eerst de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd in 2015. Dit was een stap in de goede richting, maar de nieuwe wet gaat nog een stap verder. Hieronder lees je een korte samenvatting van de maatregelen. 

Keten

Nu geldt dat bij een vierde contract voor bepaalde tijd, of wanneer de contracten een gezamenlijke periode van twee jaar overschrijden, er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd. Per 1 januari 2020 wijzigt dat: werkgevers en werknemers kunnen dan namelijk maximaal drie contracten in een periode van drie jaar met elkaar aangaan. Het daarop volgende contract is automatisch een vast contract.

Oproepovereenkomsten

De regels voor oproepkrachten veranderen met de komst van de WAB. Als oproepkrachten niet weten hoeveel uur ze gaan werken, levert hen dat onzekerheid op. De nieuwe regels zorgen ervoor dat oproepkrachten meer zekerheid krijgen. Vanaf 1 januari 2020 moeten werknemers met een oproepcontract minstens vier dagen vantevoren worden opgeroepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen vier dagen voor de oproep afzegt of wijzigt, heeft de werknemer recht op loon over de uren waarop hij of zij was opgeroepen. 
Na 12 maanden moet de werkgever de oproepkracht een aanbod doen voor een vast aantal uren. 

Payroll

Werknemers met een payrollcontract moeten vanaf 1 januari 2020 minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie krijgen als de werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. 

Ontslaggrond

De regels rondom ontslag gaan veranderen. Ontslag wordt straks ook mogelijk wanneer verschillende redenen voor ontslag samen een voldoende en redelijke grond voor ontslag opleveren. Dat heet de 'cumulatiegrond'. 

Transitievergoeding

De vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract wordt vanaf 1 januari 2020 berekend vanaf de eerste werkdag.

Premiedifferentiatie (WW)

Werkgevers betalen een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Hiermee wil de overheid het geven van vaste contracten stimuleren.

Heb je vragen hierover of wil je meer weten over de WAB? Neem dan contact op met je contactpersoon van Actief Werkt!. Hij of zij helpt je graag verder.

Contact