Privacy statement

Als u persoonsgegevens aan Actief Werkt! verstrekt dan is dit privacy statement daarop van toepassing. Actief Werkt! spant zich naar alle redelijkheid in om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacystatement. Onze werkwijze hebben wij zodanig ingericht dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving.

Actief Werkt! heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). Deze melding is terug te vinden in het openbaar meldingenregister op de website van het Cbp onder meldingsnummer 1131427.

Website

Actief Werkt! maakt gebruik van web statistieken en cookies. Cookies zijn kleine bestanden die uw Web browser op de harde schijf van uw computer plaatst. Bij een vervolgbezoek op onze website worden deze cookies herkend. Dit om het gebruikersgemak te optimaliseren.

Actief Werkt! maakt verder gebruik van IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, om bewegingen van gebruikers te traceren en algemene demografische informatie en andere informatie te verzamelen voor algemeen gebruik. Elke computer op het internet heeft een eigen Internet Protocol-adres. Een IP-adres is een uniek cijfermatig adres dat de officiële locatie op het Internet weergeeft. IP-adressen zijn niet verbonden met persoonsgebonden informatie.

Doel

U kunt onze website bezoeken zonder dat u daarvoor persoonsgegevens hoeft vrij te geven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden persoonsgegevens van u nodig hebben. In dat geval zullen wij daar om vragen. Wanneer u aangeeft dat uw gegevens niet mogen worden gebruikt dan respecteren wij dat. Op het moment dat u persoonsgegevens invult op onze website, dan worden uw persoonsgegevens vastgelegd ten behoeve van onze dienstverlening.

Deze dienstverlening bestaat uit uitzenden, payrolling, werving en selectie, bemiddeling en detachering. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: om u aanbiedingen te doen of informatie te verstrekken over de dienstverlening van Actief Werkt! of overige aanbiedingen.