Menu

Waarom het loont in flexkrachten te investeren

zondag 7 februari 2016

Het ontwikkelen en binden van flexibel personeel, een must of overbodigTessy Derks?
In hoeverre zijn uitzendorganisaties vandaag de dag bezig met het duurzaam inzetten en verbeteren van de kwaliteit van het flexibele personeel? Het ontwikkelen en binden van flexibel personeel, is dat nou een must of overbodig?

De wereld is in beweging. De 24 uurseconomie lijkt een feit. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en de complexiteit neemt op alle niveaus toe. Om mee te kunnen moeten bedrijven zich blijven ontwikkelen. Dit heeft impact op de flexibiliseringsbehoefte. De inzet van menselijk kapitaal moet in kwalitatieve- en kwantitatieve zin snel kunnen meebewegen met de veranderingen in de markt. Uitzendorganisaties die flexibel personeel leveren, hebben hierdoor een prominente rol binnen bedrijven. Daarbij ligt de focus van de meeste uitzendondernemingen in eerste instantie op het ‘vervullen’ van de vacatures bij de opdrachtgevers. In hoeverre is er nu dan aandacht voor het ontwikkelen van het flexibele personeel?

Ik werd onlangs uitgenodigd door een docente van Avans Hogeschool om een gastcollege te verzorgen. Mijn publiek werd gevormd door tweedejaars HRM-studenten die op dit moment actief zijn in het studieblok ‘Performance Management’. Performance Management is een methodiek om op systematische wijze de prestatie van medewerkers te bepalen, te verbeteren, te beoordelen en te belonen. Dit gastcollege was een interessante gelegenheid om mijn verhalen uit de praktijk bij uitzendbureau Actief Werkt! te delen. Ik presenteerde aan de HRM-studenten hoe Performance Management door Actief Werkt! is georganiseerd binnen de bijzondere driehoeksverhouding die bestaat uit de opdrachtgever, de flexcollega’s en Inzetbureau. De Intercedenten zijn namelijk niet dagelijks op de werkvloer aanwezig. Een goede samenwerking met de opdrachtgever is daarom cruciaal om de prestaties te kunnen ‘managen’. Ook was ik benieuwd naar de mening van de studenten; hoe denken zij over het binden en ontwikkelen van flexibel personeel?

In Nederland blijft flexibel personeel gemiddeld 24 weken voor een uitzendorganisatie werken. Door de wetswijzigingen en de komst van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 is het mogelijk om op basis van de ABU cao flexibel personeel in fase A en B maximaal 5,5 jaar in te zetten. In Nederland zien we daarnaast de verschuiving van de klassieke- naar de moderne arbeidsrelatie. Baanzekerheid verschuift naar werkzekerheid. En aangezien er door de flexibiliseringsbehoefte van onze opdrachtgevers ook veel relatief ‘korte’ inleenopdrachten zijn, is het volledig benutten van de 5,5 jaar werkzekerheid voor uitzendondernemingen een belangrijk aandachtspunt.

Om 5,5 jaar werkzekerheid te kunnen bieden, wil Actief Werkt! graag weten wat de capaciteiten en ambities van de flexcollega’s zijn. De dagelijkse leiding en het toezicht is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dit vraagt dus om voldoende evaluatie- en beoordelingsmomenten samen met onze opdrachtgevers. Daarnaast wil Actief Werkt! ondanks de afstand, de nadruk leggen op het geven van persoonlijke aandacht aan de flexcollega’s. Er worden daarom ook ambitiegesprekken gevoerd. Deze gesprekken geven inzicht in de motieven van de flexwerkers en moeten bijdragen aan het binden van het flexibele personeel. Daarnaast timmert Actief Werkt! in 2016 verder aan de weg om de frequentie en de kwaliteit van de ambitiegesprekken te verhogen. De digitale app Mijn Actief en de Werkprofieltest zijn ondersteunende middelen die inzicht geven in de persoonlijkheidskenmerken en de ambities van de flexcollega’s. Vervolgens wordt er een persoonlijk gesprek gevoerd. Ambities hoeven daarbij niet altijd in lijn te liggen met ontwikkelen of doorgroeien. Actief Werkt! is benieuwd naar de aspecten die de flexcollega’s bezig houden. Als uitgangspunt wordt daarbij genomen dat het ontwikkelen van de flexcollega’s enerzijds emergent moet zijn en anderzijds moet anticiperen op de behoefte, kennis en vaardigheden die de opdrachtgever nodig heeft.

Tijdens het gastcollege was de meerderheid van de studenten (16 van de 27) van mening dat ontwikkelen en binden van flexibel personeel een absolute must is. Ik sluit mij daar volledig bij aan.
Door aandacht te besteden aan de ambities en wensen van de flexcollega’s kan de inzetduur worden verlengd. Door te investeren in onze flexcollega’s kunnen wij onze gemotiveerde flexcollega’s (sneller) bij meerdere klanten voorstellen. De flexcollega’s vervullen een arbeidsplek die past bij de wensen en capaciteiten en dat resulteert weer in minder verloop en verzuim. En dat levert Actief Werkt! tevreden klanten op!

Actief Werkt! is ook benieuwd naar jullie mening. Binnenkort een kopje koffie doen?

Tessy Derks is Flexadviseur bij uitzendbureau Actief Werkt!. In haar functie is ze verantwoordelijk voor het mede ontwikkelen en vertalen van het HR-beleid ten aanzien van de flexcollega's. Daarnaast fungeert ze als vraagbaak en sparringpartner voor de operatie, met als uitgangspunt het realiseren van een optimale kennisoverdracht van de uitzendwetgeving/ HR- vraagstukken.