Menu

Minimumloon per 1 januari verhoogd

maandag 14 december 2020

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op het minimumloon. Per 1 januari 2021 worden de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon weer verhoogd. Waar moet u als werkgever op letten?


Minimumloon per 1 januari verhoogd

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op het minimumloon. Dit is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Volwassen vanaf 21 jaar krijgen het volledige minimumloon en jongere medewerkers vanaf 15 jaar hebben recht op een deel daarvan.


Voor wie geldt het minimumloon?

Het minimumloon is een minimumsalaris dat werkgevers aan hun werknemers moeten betalen. Dit wettelijk minimum is van toepassing op zowel vast als tijdelijk personeel. Medewerkers met een flexibel contract hebben dus ook recht op het minimumloon, zoals uitzendkrachten, vakantiekrachten, oproepkrachten en payrollmedewerkers.


Hoe hoog is het minimumloon?

De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van leeftijd. De bedragen zijn bruto bedragen, het bedrag wat een werknemer netto overhoudt hangt af de gebruikelijke arbeidsduur per week en van zijn persoonlijke situatie. Houdt in de gaten dat je ook nog vakantiebijslag betaalt (8% over het loon).

De minimumloonbedragen zijn vastgesteld per maand, per week en per (werk)dag. Een minimum loon per uur kent de wet niet, maar worden wel ieder half jaar gepubliceerd in de Staatscourant voor een 40-, 38- en 36-urige werkweek. Het uurloon kan per branche verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Het minimumloon wordt in principe tweemaal per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen, op 1 januari en op 1 juli. Per 1 juli 2020 is het minimumloon met 1,6% verhoogd.


Minimumloon (21 jaar en ouder)

 

1 juli 2020

1 januari 2021

Maand

€ 1.680,-

€ 1684,80

Week

€ 387,70

€ 388,80

Dag

€ 77,54

€ 77,76


Minimumjeugdloon per maand (15 t/m 20 jaar)

 

 

1 juli 2020

1 januari 2021

20 jaar

€ 1344,-

€ 1347,85

19 jaar

€ 1008,-

€ 1010,90

18 jaar

€ 840,-

€ 842,40

17 jaar

€ 663,60

€ 665,50

16 jaar

€ 579,60

€ 581,25

15 jaar

€ 504,-

€ 505,45


Werknemers die geen volledige werkweek werken hebben recht op een evenredig deel van het minimumloon. Op rijksoverheid.nl zijn alle minimumloonbedragen terug te vinden. Ook staat hier een handige rekentool waarmee je kunt berekenen wat werknemers minimaal horen te verdienen per maand, week, dag en uur.

Voorkom onderbetaling

Als werkgever ben je verplicht om minimaal het minimumloon te betalen. Doe je dat niet, dan overtreed je de wet. Waar moet je aan denken?

1. Vergeet de halfjaarlijkse verhoging van het minimumloon niet door te voeren. Check hierbij loonafspraken die in een cao zijn vastgelegd. Het kan voorkomen dat door de verhoging van het minimumloon vastgelegde loonschalen onder het wettelijk minimum komen te vallen.

2. Denk aan het doorvoeren van de verhoging als een jonge medewerker (15-20 jaar) een jaar ouder is geworden. De hoogte van het minimumjeugdloon is leeftijdsafhankelijk.

3. Vergeet niet een verhoging door te voeren als een jonge medewerker met het minimumjeugdsalaris 21 jaar wordt. Deze medewerker heeft dan recht op het volwassen minimumloon.

4. Houd in de gaten dat als je een nettoloonafspraak maakt met een werknemer, het bijbehorende brutoloon niet lager is dan het wettelijke minimumloon.

5. Vergeet de vakantiebijslag niet. Werknemers hebben naast het recht op een minimum loon ook recht op een vakantiebijslag van 8% van het bruto jaarloon.

6. Weet dat voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een BBL (BeroepsBegeleidende Leerweg) een lager minimumloon geldt. Deze bedragen vindt u hier.