Menu

Flexkrachten kunnen de TOFA aanvragen

dinsdag 23 juni 2020

Voor flexkrachten die inkomsten zijn verloren als gevolg van de coronacrisis is er gelukkig een tegemoetkoming in de vorm van de TOFA. TOFA staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten. De regeling helpt flexkrachten die (deels) werkloos zijn geworden en geen recht hebben op WW of bijstand.

De TOFA is een oplossing voor degenen voor wie het reguliere vangnet geen oplossing biedt. Wellicht heeft u ook flexkrachten ingezet die vanwege de coronacrisis inkomsten zijn verloren. Wij wezen onze flexcollega's op de mogelijkheid om een aanvraag voor deze TOFA-regeling in te dienen. 

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de TOFA moeten flexkrachten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Flexkracht is op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • Het sv-loon (waarover belastingen en sociale premies worden betaald) over februari 2020 was minimaal € 400,00.
  • Het sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1,00.
  • Het sv-loon over april 2020 was maximaal € 550,-.
  • Het sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan het sv-loon over februari 2020.
  • Flexkracht kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in inkomsten.
  • Flexkracht heeft de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud, door de coronacrisis. 

 

Aanvragen 

Wellicht wilt u uw flexkrachten ook nog wijzen op deze regeling. De TOFA kan worden aangevraagd tot en met 12 juli. Het UWV streeft ernaar de aanvraag te beoordelen en terugkoppeling te geven binnen 4 weken na aanvraag. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Actief Werkt!

Neem contact op