Menu

Deze persoonsgegevens mag je als inlener vastleggen.

maandag 14 december 2020

Welke persoonsgegevens van uitzendkrachten mag je als inlener vastleggen? Hier bestond sinds de invoering van de AVG in 2018 onduidelijkheid over. Nu is hier door de Autoriteit Persoonsgegevens duidelijkheid over gegeven. 


Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het noodzakelijk voor inleners om persoonsgegevens in hun administratie op te nemen om een beroep te kunnen doen op matiging van de keten- en inlenersaansprakelijkheid. Het verstrekken van de persoonsgegevens valt daarmee onder de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Het doorgeven van het BSN is al sinds 1 januari 2017 geregeld in de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN, maar voor de andere persoonsgegevens was dat tot nu toe nog niet het geval. 


De gegevens die een uitzender volgens de AP mag verstrekken:

  • naam-, adres- en woonplaatsgegevens   Welke persoonsgegevens mag je als inlener vastleggen?
  • geboortedatum
  • specificatie van de gewerkte uren
  • nationaliteit
  • soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur
  • Indien van toepassing: de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning of notificatie

 Heeft u hier vragen over? Uw contactpersoon bij Actief Werkt! helpt u graag verder!

Contact