Menu

Compensatie werkgever voor transitievergoeding na langdurige ziekte

donderdag 16 februari 2017

Er zijn (kleine) werkgevers die ervoor kiezen om de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ziekte niet te beëindigen. Omdat de loondoorbetalingsplicht na twee jaar ziekte is geëindigd en de werknemer geen werkzaamheden meer verricht, spreekt men van een slapend dienstverband.

Sommige werkgevers kiezen voor een ‘slapend dienstverband’ zodat ze geen transitievergoeding hoeven betalen. Het kabinet werkt nu aan een wetsvoorstel waardoor werkgevers bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid compensatie kunnen krijgen voor de wettelijke transitievergoeding.

Het kabinet acht dat gerechtvaardigd, gezien de kosten die werkgevers al maken voor onder meer d

Margot Boehmer

e reïntegratie van hun zieke werknemer. Onlangs werd bekend dat deze regeling pas in 2019 van kracht zal gaan. Maar let op, de Eerste en Tweede Kamer moet dit voorstel eerst nog goedkeuren.

Wellicht gaat deze regeling met terugwerkende kracht in werking. Tip van onze manager juridische zaken Margot Boehmer is dan ook:  noteer voor welke werknemers er sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding is betaald na 104 weken ziekte. Dan heb je dat per 1 januari 2019 meteen paraat.