Menu

Arbeidsongevallen...pas op!

maandag 29 augustus 2016

Ben jij je Veiligheid op de werkvloerbewust van jouw veiligheid op de werkvloer? Onlangs publiceerde de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek over arbeidsongevallen. Zo blijkt dat ruim de meerderheid van de ongevallen plaatsvindt bij flexcollega’s die langer dan drie maanden aan het werk zijn. De meeste arbeidsongevallen vinden plaats in de ochtend tussen 9.00 en 11.00 uur en 15.00 en 16.00 uur.

Samen met jou willen we ongevallen op de werkvloer voorkomen. Bij aanvang van je werkzaamheden ontvang je o.a. een ARBO-checklist waarop mogelijke risico’s staan aangegeven voor jouw werkzaamheden. En of je eventueel persoonlijke beschermingsmiddelen dient te gebruiken. Blijf hier aandachtig op letten, ook nadat je al een tijdje aan het werk bent. De meeste ongevallen gebeuren namelijk bij uitzendkrachten die langer dan drie maanden aan het werk zijn!

Zodra je bij de opdrachtgever over de drempel stapt, heb je een aantal verplichtingen:

  • Zorg voor je eigen veiligheid en gezondheid én die van andere personen binnen het bedrijf.
  • Neem deel aan georganiseerde instructie-, werk- en voorlichtingsbijeenkomsten bij de werkgever.
  • Werk zorgvuldig en maak gebruik van de arbeidsmiddelen op een veilige en juiste manier.
  • Meld ‘t bij je leidinggevende en het uitzendbureau wanneer PBM’s ontbreken.


Mocht je te maken krijgen met een bijna-ongeval of onveilige situatie, meld dit dan direct bij je leidinggevende. Heb je vragen, suggesties of ideeën? Mail naar veiligheid@actiefwerkt.nl. Je inbreng wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld door onze manager Kwaliteit.