Menu

10 tenen, 10 x veiligheidsschoenen

woensdag 1 maart 2017

VeiligheidsschoenenActief Werkt! vindt jouw gezondheid en veiligheid op de werkvloer heel belangrijk. Daarom vertellen onze intercedenten je precies welke functie-eisen aan jou worden gesteld en hoe het bedrijf waarvoor je werkt omgaat met veiligheid en gezondheid. Zo informeren we je over het gebruik van machines, apparaten en werktuigen. Maar delen we ook persoonlijke beschermingsmiddelen uit, bedoeld om jou te beschermen. Te denken aan bijvoorbeeld veiligheidsschoenen of beschermingsmiddelen die ervoor zorgen dat geluid, trilling of stoffen geen schadelijke invloed hebben op jouw gezondheid.


Wanneer je aan het werk gaat, heb je te maken met de Arbowet. In deze wet zijn de algemene verplichtingen van werkgever en werknemer geregeld. De werkgever is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. Zo moet hij zo goed mogelijk de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers waarborgen. Voor jou als werknemer geldt dat je gevaarlijke situaties vermijdt. Natuurlijk voor je eigen veiligheid en gezondheid maar ook voor die van anderen. Voorkom ongelukken door voorzichtig en zorgvuldig te werken.

Neem je verantwoordelijkheid

Laat je goed informeren door onze intercedenten voordat je aan het werk gaat. Zij informeren je graag en delen eventuele al persoonlijke beschermingsmiddelen uit. Te denken aan de veiligheidsschoen, één van de meest voorkomende beschermingsmiddelen die door Actief Werkt! ter beschikking wordt gesteld. Je hebt het recht om alles te weten over veiligheid op de werkvloer. Maar het is ook jouw eigen verantwoordelijkheid. Dus draag die veiligheidsschoenen, oordopjes of handschoenen, je gezondheid is namelijk het allerbelangrijkst!

Gevaar op de werkvloer?

Is er sprake van een gevaarlijke situatie op de werkvloer? Neem contact op met je leidinggevende of intercedent bij Actief Werkt! Zo voorkom je dat jij of je collega het slachtoffer worden van een bedrijfsongeval.