Menu

Waarom kiezen wij een Superkracht?

17 September 2019 -

Bijna barst de strijd weer los. Voor het derde opeenvolgende jaar organiseren we de verkiezing tot de beste uitzendkracht van het jaar: de Superkracht 2019. Waarom organiseren we deze verkiezing? We frissen je geheugen even op.

De arbeidsmarkt flexibiliseert

Nederland telt steeds meer flexkrachten; inmiddels zo'n 3 miljoen. Dat betekent dat 1 op de 3 werkenden een flexibel arbeidscontract heeft. Via Actief Werkt! zijn dagelijks meer dan 7000 flexcollega's aan het werk. Werkgevers kiezen steeds vaker voor flexibiliteit in hun personeelsbestand om soepel in te kunnen spelen op veranderende situaties. Terwijl de arbeidsmarkt flexibiliseert, worden tegelijkertijd de regels rondom flexibel werk aangepast zodat flexkrachten sneller meer zekerheid opbouwen, een hele goede zaak! 

Ronald Kardol, directeur van Actief Werkt!

Waardering voor flexkrachten

Met de Superkracht-verkiezing zetten we flexkrachten en hun werk in een positief daglicht. Ronald Kardol, directeur van Actief Werkt!, verwoordt het als volgt: "De Nederlandse economie kan niet zonder flexkrachten. Ze zijn de "smeerolie" die de machine draaiende houdt. Met deze campagne willen we waardering voor flexmedewerkers kracht bijzetten!" 

Dat doen we natuurlijk niet alleen met deze verkiezing, maar vooral elke dag in contact met onze flexcollega's. Ronald: "Onze flexcollega's werken graag met ons. Tegen elke nieuwe intercedent vertel ik: 'Behandel de flexcollega zoals je zelf behandeld wil worden'."

Een uitzendbaan blijkt vaak een opstap naar een vaste baan. Het biedt ook de kans om bij meerdere bedrijven een kijkje in de keuken te nemen. En bij Actief Werkt! zijn we gericht op het scholen en ontwikkelen van flexcollega's. Op die manier kun je via een uitzendbaan je kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De superkrachtcampagne doet dus recht aan onze flexcollega's, én aan uitzendwerk in het algemeen. 


Verrassen op de werkvloer

Actief Werkt! telt meer dan 60 vestigingen en inhouse-teams. Binnenkort verrast iedere vestiging haar genomineerde flexcollega op de werkvloer. Zij zijn allemaal Superkracht 2019 en zij gaan strijden voor de titel. Uiteindelijk wordt op 6 november één flexcollega uitgeroepen tot beste Superkracht van 2019. Maar het allerbelangrijkste dat deze campagne moet onderstrepen: voor Actief Werkt! zijn alle flexcollega's Superkrachten. 

Nieuwsgierig?  Geef uitzendkrachten de waardering die ze verdienen, volg onze verkiezing en breng je stem uit!

Bekijk alle info en kandidaten 

 

Meer weten over de veranderende regels rondom flexibel werk? In deze blogs praten we u bij. 

Nieuwe cao voor uitzendkrachten


Transitievergoeding vanaf eerste werkdag


Ketenregeling van 2 naar 3 jaar

 

Bron: CBS