Menu

Transitievergoeding vanaf eerste werkdag

8 August 2019 - Actief Werkt

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil de regering meer balans brengen tussen flexwerk en een vast contract. Een van de wijzigingen is dat iedere werknemer vanaf de eerste werkdag recht heeft op een transitievergoeding.

Iedere werknemer recht op transitievergoeding

Overweegt u om de arbeidsovereenkomst van uw werknemer te beëindigen, te ontbinden of niet te verlengen? Vanaf januari 2020 bent u verplicht om een transitievergoeding te betalen, ongeacht hoe lang de werknemer bij u in dienst is. Zelfs als de overeenkomst in de proeftijd wordt beëindigd. Dat geldt ook voor uitzendkrachten.

Momenteel bent u als werkgever alleen verplicht een transitievergoeding te betalen als het dienstverband tenminste twee jaar heeft geduurd. Zodra de WAB in werking treedt, verandert dit.

Hoe berekent u de nieuwe transitievergoeding?

De berekening van de transitievergoeding wordt eenvoudiger. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de duur dat de werknemer in dienst is geweest: een derde maandsalaris per volledig dienstjaar. De verhoogde transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn vervalt.

Vermenigvuldig de hele dienstjaren met een derde maandsalaris. Voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst en voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een jaar duren, wordt de transitievergoeding naar rato berekend. Gebruik hiervoor de volgende formule: (brutosalaris/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12).

Compensatie transitievergoeding

MKB-bedrijven (minder dan 25 werknemers) kunnen compensatie aanvragen voor de transitievergoeding als zij hun bedrijf beëindigen wegens pensionering, ziekte of overlijden.

Ook als u een werknemer wilt ontslaan die twee jaar of langer ziek is, kunt u vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen bij het UWV. De compensatieregeling geldt met terugwerkende kracht voor alle overeenkomsten die vanaf 1 juli 2015 zijn geëindigd.

Vragen over de transitievergoeding?

Heeft u nog vragen over de transitievergoeding of andere wijzigingen in de WAB? Neem contact op met één van onze vestigingen in de buurt.

Vind uw vestiging