Menu

Nieuwe cao voor uitzendkrachten

23 August 2019 -

Werk je op uitzendbasis via Actief Werkt!? Dan is de ABU-cao voor uitzendkrachten voor jou van toepassing. In deze cao zijn alle arbeidsvoorwaarden opgenomen zoals die zijn afgesproken tussen werkgevers en vakbonden. Je kunt denken aan afspraken over loon, toeslagen en vergoedingen. Per 2 september gaan er wat dingen veranderen in de cao voor uitzendkrachten, die gunstig zijn voor jou. Hier lees je wat er gaat veranderen. 

 

Wijzigingen in de cao voor uitzendkrachten

Actief Werkt! is lid van de ABU en onze flexcollega's vallen dan ook onder de ABU-CAO. Een andere uitzend-cao waar veel uitzendbureaus bij zijn aangesloten is de NBBU-cao. Deze twee cao's worden nu geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat dezelfde rechten en regels gaan gelden voor allebei de cao's. Dat is gunstig voor uitzendkrachten. zij bouwen voortaan meer rechten op en krijgen daardoor meer zekerheid. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee! De geharmoniseerde cao gaat in per 30 december, maar sommige wijzigingen gaan al in per 2 september. Hieronder lees je welke dat zijn. 

 

Switchen van uitzendbureau

Soms komt het voor dat je als uitzendkracht wisselt van uitzendbureau. In de cao is per 2 september geregeld, dat je in sommige gevallen je rechten behoudt wanneer je voor een andere uitzendbureau gaat werken. Dat betekent voor jou het volgende:

  • Als je als uitzendkracht gaat werken via een ander uitzendbureau van hetzelfde moederbedrijf, dan behoud je je opgebouwde rechten (loon, opbouw loonsverhoging, opbouw pensioen en aantal contracten/gewerkte weken), ook al ga je bij een ander bedrijf werken. 
  • Als je als uitzendkracht bij hetzelfde bedrijf blijft werken, via een ander uitzendbureau, dan behoud je je opgebouwde rechten ook. Bij Actief Werkt! deden we dit al, dus voor onze flexcollega's verandert er niets. 

 

Toeslagen voor fysiek belastende arbeid gaan vallen onder de inlenerbeloning

Het was sinds een aantal jaar al zo dat uitzendkrachten recht hebben op dezelfde beloning als vaste medewerkers van een bedrijf. Dit noemen we de inlenerbeloning. Hieronder valt: 

  • Het brutoloon
  • ATV- of ADV-dagen (in tijd of in geld)
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren, zoals ploegendienst
  • Onkostenvergoedingen (zoals reiskostenvergoedingen)
  • Initiële loonsverhogingen (de loonsverhogingen vanuit de cao)
  • Periodieke loonsverhogingen (loonsverhogingen die gegeven worden bij goed functioneren)

Aan dit rijtje wordt nu iets toegevoegd, nl. de toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan vuilwerktoeslag of koudetoeslag. Werk jij bij een bedrijf waar vaste medewerkers recht hebben op dit soort toeslagen? Dan is nu bij cao geregeld dat je daar als uitzendkracht ook recht op hebt. 

 

Geharmoniseerde uitzendcao per 30 december

De nu aangekondigde wijzigingen gaan vooraf aan een geheel nieuwe cao per 30 december 2019. Dan volgen dus misschien nog meer aanpassingen. De cao-partijen gaan dit jaar in gesprek over de verdere toekomst van de cao. We zullen je informeren over  de nieuwe cao wanneer die definitief is.

Vragen hierover?

Heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op met je contactpersoon van Actief Werkt!

 

Contactgegevens van de vestigingen

Bekijk hier de cao

contactgegevens van onze vestigingen