Menu

Nieuwe cao voor uitzendkrachten

8 August 2019 - Actief Werkt

Met de nieuwe cao voor uitzendkrachten komen er gelijke cao-afspraken voor de gehele sector. Per 1 september zal in de huidige cao voor de ABU en de NBBU een aantal wijzigen worden doorgevoerd. Hier vindt u belangrijkste cao-wijzingen voor u als werkgever op een rij. 

Verbeterde rechtspositie voor uitzendkrachten

De nieuwe cao verbetert de rechtspositie voor uitzendkrachten. Een uitzendkracht behoudt zijn aantal gewerkte uren en doorloopt sneller het fasesysteem in de volgende situaties:

  • Een uitzendkracht treedt op verzoek van de uitzendonderneming in dienst van de ene BV bij de andere BV binnen hetzelfde concern, bijvoorbeeld van Actief Werkt Uitzendbureau naar Actief Werkt B.V.
  • Bij opvolgend werkgeverschap bij dezelfde opdrachtgever, waarbij de uitzendkracht overgaat naar een andere uitzendonderneming om zijn werk te behouden, bijvoorbeeld een magazijnmedewerker bij inlener A die vanuit een ander uitzendbureau wordt overgenomen door Actief Werkt uitzendbureau.

Uitbreiding beloning voor uitzendkrachten

Daarnaast zorgt de nieuwe cao ervoor dat uitzendwerk voor werkzoekenden aantrekkelijker wordt. De toeslagen bij de inlenersbeloning worden uitgebreid met toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden, zoals vuiltoeslag of koude-toeslag.

Verandert een uitzendkracht op verzoek van de uitzendonderneming van BV binnen hetzelfde concern? Dan behoudt een uitzendkracht hetzelfde opgebouwde loon en hetzelfde uitzicht op een periodieke verhoging.

Geharmoniseerde cao per 30 december

Per 30 december 2019 wordt de geharmoniseerde cao ingevoerd. Dan zijn de cao van de ABU en de NBBU nagenoeg gelijk en gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden. De cao-partijen gaan dit jaar in gesprek over de verdere toekomst van de cao. We zullen u dan ook later informeren over de exacte inhoud van de nieuwe cao.

Vragen over de cao-wijzigingen?

Onze uitzendkrachten vallen onder de cao van de ABU en zullen tevens worden geïnformeerd. Heeft u nog vragen over de cao-wijzigingen? Neem contact op met één van onze vestigingen in de buurt.

Vind uw vestigingen