Menu

Mannen vs. vrouwen: meer diversiteit op de arbeidsmarkt

20 April 2018 -

De gelijkheid van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt is de laatste tijd een hot topic. Zelfs politieke partijen bemoeien zich met dit onderwerp. Maar waarom vinden we dit tegenwoordig zo belangrijk? En levert dit echt meer voordelen op, ook voor bedrijven?

Zelfstandigheid voor vrouwen

In Nederland vinden we het belangrijk dat vrouwen economisch zelfstandig worden. Het percentage vrouwen dat economisch zelfstandig is, en dus niet geheel afhankelijk is van het inkomen van hun partner, ligt in ons namelijk op zo'n 48%. Door meer diversiteit op de arbeidsmarkt te stimuleren, hopen politici dit percentage te verhogen. Eén van de redenen dat er veel aandacht wordt besteed aan dit onderwerp, is dus om de financiële positie van vrouwen te versterken.

Voordelen van meer diversiteit

Een andere reden om dit ‘probleem’ aan te pakken, is dat bedrijven er daadwerkelijk voordeel uit halen wanneer de samenstelling van werknemers beter verdeeld is. Wanneer vrouwen gelijk worden behandeld blijkt bijvoorbeeld dat we gezamenlijk betere teams vormen, dat we klanten beter dienen en dat we betere beslissingen nemen.

Actief werkt diversiteit mannen en vrouwen

Eerlijk is eerlijk: sommige branches lijken typisch voor mannen bestemd, terwijl in andere branches juist veel meer vrouwen te vinden zijn. In veel gevallen is die verdeling, door verschillende redenen, vrij logisch verklaarbaar. Toch biedt diversiteit in werknemers veel voordelen voor iedere branche.

Meer vrouwen in hoge functies

Ook maken politici zich hard om meer vrouwen in hoge functies binnen bedrijven te krijgen. Bedrijven moeten er tegenwoordig zelfs naar streven om 30% van de bestuursraden en de raden van commissarissen te laten bestaan uit vrouwen. Het doel is om dit aantal in 2020 al te bereiken. Maar of dat gaat lukken… Daar zijn de meningen over verdeeld. Deze ontwikkeling verloopt momenteel in ieder geval nog niet snel genoeg.

Meer diversiteit op de arbeidsmarkt

Diversiteit gaat natuurlijk om meer dan de verdeling tussen mannen en vrouwen. Het gaat bijvoorbeeld ook over de verdeling in leeftijd of over mensen met een migratieachtergrond. Een moeilijk bespreekbaar, maar zeer belangrijk onderwerp in de Nederlandse maatschappij. Wanneer bedrijven iedere werknemer enkel zouden aannemen of beoordelen op talent, karaktereigenschappen en enthousiasme, zouden we al een flinke stap in de goede richting zetten. 

Bronnen: rd.nl, dekritsichebelegger.nl, nporadio1.nl