Menu

Jouw vakantiegeld

4 January 2019 - Cato van Vliet

Elk jaar bouw je vakantiegeld op. Maar hoeveel is dat? Hoe wordt dat bedrag bepaald en hoe is de uitbetalingsregeling opgebouwd?

 

Hoe hoog is je vakantiegeld?

Je vakantiegeld is minimaal 8% van je bruto jaarsalaris. Dit wordt per jaar berekend, bijvoorbeeld van mei 2017 tot mei 2018. De officiële term is ‘vakantiebijslag’. Als je ziek bent , loopt de opbouw van je vakantiegeld gewoon door. Ook als je overwerkt en hier eventuele overwerktoeslag voor krijgt, verdien je vakantiegeld over je gemaakte uren.  Andere betalingen, zoals winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen tellen niet meer in de berekening.

 

De berekening

In de cao van jouw bedrijfstak kan staan dat je geen recht hebt op vakantiebijslag of een ander lager bedrag. Je hebt dan wél recht op minimaal 108% van het minimumloon. Verdien je alleen het minimumloon, dan heb je dus recht op 8% vakantiegeld over dit loon.

 

Lager bedrag aan vakantiegeld

Verdien je meer dan 3 keer het minimumloon? Dan kan je werkgever een schriftelijke overeenkomst opstellen waarin staat dat je geen vakantiegeld of een lager bedrag aan vakantiegeld krijgt. Als je loon lager wordt, bijvoorbeeld door ziekte of verlof, dan bouw je wél weer vakantiegeld op over dat lagere loon.

 

Uitbetaling vakantiegeld

Je werkgever betaalt je vakantiegeld minimaal 1 keer per jaar uit. De hoogte van dit bedrag, staat op je loonstrook. Meestal is deze uitbetaling in mei of juni. De precieze afspraken hierover, staan in je arbeidsovereenkomst of cao.

 

Bij Actief Werkt!

Werk je via ons als flexcollega? Dan kan je tussentijds jouw vakantiegeld laten uitbetalen. Hiervoor moet je minimaal 1 week vakantie opnemen.

 

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vakantiedagen-en-vakantiegeld/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-vakantiegeld