Menu

Help! Hoe behoud ik mijn flexibiliteit met de WAB?

28 January 2021 -

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is 1 januari 2020 van kracht gegaan met als doel: het verkleinen van de kloof tussen vast- en flexibel werken. Maar wat betekent dat in de praktijk voor uw organisatie? Wat is er veranderd en waar loopt u tegenaan? Actief Werkt! gaat in op de belangrijkste vraag van haar klanten: hoe behoud je als organisatie je flexibiliteit na de komst van de WAB?

In rep en roer

Toen in mei 2019 de Eerste Kamer instemde met de introductie van de WAB per 1 januari 2020, bracht dat werkgevend Nederland in rep en roer. Werkgevers worden verplicht om werknemers sneller meer zekerheid te bieden. Maar wat te doen als je als organisatie opereert in een sterk fluctuerende markt? Ondernemers in seizoensgebonden branches als horeca en recreatie, land- en tuinbouw, logistiek en groot- en detailhandel maken zich zorgen over het opvangen van pieken en dalen. Maar ook bedrijven met een relatief stabiel werkaanbod kennen pieken en dalen als gevolg van ziekte, vakanties en dergelijke. Hoe ga je hier als organisatie mee om in het WAB tijdperk?

 

Vast werk aantrekkelijker

De introductie van de WAB heeft een reden: de overheid wil de vlucht van werkgevers naar goedkope en onnodig flexibele arbeid aan banden leggen door vast werk aantrekkelijker te maken voor werkgevers en door flexkrachten meer zekerheid te bieden. En dat is een waardevol goed. Uit recent onderzoek van de ABU, de brancheorganisatie die het merendeel van de uitzendorganisaties vertegenwoordigt, kwam naar voren dat maar liefst 57% van de uitzendkrachten voor uitzendwerk kiest als opstap naar vast werk (zie ABU factsheet “De waarde van uitzendwerk”, december 2019). Inkomenszekerheid is een van de belangrijkste behoeften onder (flex)werknemers en werkzoekenden. De nieuwe WAB wetgeving komt aan die behoefte tegemoet.

Eigenlijk vrij logisch: het eerste jaar is een proefperiode waarin opdrachtgever en flexkracht elkaar leren kennen, er wederzijds kennis en ervaring wordt opgebouwd en voor beiden een grotere flexibiliteit mogelijk is. Dat kan in de vorm van een bijbaan, tijdelijke baan of combinatie van banen, maar ook met vaste dagen of uren. Na een jaar weet je als opdrachtgever en werknemer wat je aan elkaar hebt en is een stap naar meer vastigheid, zeker in een aanhoudend krappe arbeidsmarkt, wellicht zelfs wenselijk. Onze ervaring leert dat het bieden van zekerheid een positief effect heeft op de motivatie, productiviteit en het verzuim van (flex)werknemers. Door wensen en mogelijkheden van opdrachtgevers en flexkrachten optimaal met elkaar te combineren verenigt Actief Werkt! flexibiliteit met zekerheid. In al deze fasen blijft het uitzendbureau een belangrijke rol vervullen voor opdrachtgever, werkzoekende en flexkracht: als wervingskanaal, werkgever, planner, verzuimcoach, opleider en sparringspartner.

Geen einde aan flexibiliteit

De komst van de WAB betekent dus niet - zoals veel wordt gedacht! - dat alle flexibiliteit op het gebied van personele bezetting ten einde is. Een flexibele personele schil blijft mogelijk, maar vraagt om een nauwere samenwerking met kortere communicatielijnen tussen opdrachtgever, flexkracht en flexleverancier. Actief Werkt! is in het najaar van 2019 met alle klanten, maar ook met onze flexkrachten in gesprek gegaan over de wensen en mogelijkheden per 01-01-2020. We hebben gezamenlijk gekozen voor een maatwerk aanpak die bij die specifieke organisatie of flexkracht het beste past en blijven hierover doorlopend met elkaar in gesprek.

Heeft u een specifieke vraag of bent u benieuwd wat Actief Werkt! voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee!

Vind uw dichtstbijzijnde vestiging