Menu

Exclusieve samenwerking met Verwater Industrial Services

7 February 2022 -

Het bedrijf Teijin, o.a. gevestigd in Nederland met twee productielocaties, was toe aan groot onderhoud. Ook wenste het bedrijf de bestaande productiecapaciteit verder uit te bouwen. Ter realisatie hiervan hebben zij technische dienstverlener Verwater Industrial Services Noord Oost (Verwater) ingeschakeld. Die op hun beurt weer met Actief Techniek om tafel is gegaan om de personele inzet van de werkzaamheden te kunnen waarborgen. Een samenwerking die voor alle betrokkenen groots en uitdagend was. Qua omvang, benodigde uren, kort tijdsbestek én ook nog eens in een krappe arbeidsmarkt terwijl de coronapandemie overal voelbaar is. Toch hebben we door goed #teamwork het project voor elkaar gekregen. Hoe? Lees snel verder!

Korte doorlooptijd, enorme omvang in manuren, 13 beroepsgroepen.
Hoe krijg je het voor elkaar?!

Inzicht verkrijgen en het beheersbaar maken van een grootschalig onderhoudsproject is altijd prioriteit nr. 1. Toen Verwater de opdracht kreeg, zijn ze hier direct mee gestart en is de totale scope uitvoerig uitgewerkt. Al snel bleek een groot en divers palet van technische expertise nodig te zijn, additioneel aan de doorlopende werkzaamheden.

 

Eind 2020 kwamen de gesprekken tussen Verwater en Actief Techniek opgang. Aanleiding hiervoor was dat Verwater al snel doorhad dat -bij een niet centraal gecoördineerde aanpak van personele inzet- veel bureaus bij losse aanbesteding zouden vissen in dezelfde (en te kleine) vijver van mankrachten. Zeker gezien de specialistische knowhow van de benodigde vaklieden. Bij Actief Techniek kennen ze deze mensen door en door. Ze werken dagelijks met hen samen. Kennen de onderlinge verstandshouding en hun vakmanschap en weten wat men aan elkaar heeft. Dat maakte ze een goede gesprekspartner voor een structurele samenwerking, aansluitend bij de piekbezetting en behoeften van Verwater.

 

‘Bij Actief Techniek weten we precies welke vakkrachten nodig zijn voor specialistisch werk. Omdat we een betrouwbaar team tot onze beschikking hebben en een groot netwerk van partners wisten we als geen ander dat we de klus van Verwater konden klaren.’ Aldus Jesper Swieters, commercieel manager van Actief Techniek.

 

Om de inzet te concretiseren is een multidisciplinair Actief team samengesteld vanuit meerdere branches met zowel managers, planners als een projectleider. Alle benodigde expertise zijn opgehelderd en de gewenste inzet is gekwantificeerd in uren. Op basis van alle informatie heeft Actief, met succes, een helder en concreet plan van aanpak gemaakt. Met als gevolg een exclusieve samenwerking tussen Verwater en Actief Techniek. Waarbij Actief als partner verantwoordelijk was voor de gehele personele inzet van het project door inzet van vakkrachten uit het eigen (ijzersterke) netwerk, aangevuld met vaklieden via collega uitzendbureaus waarmee de organisatie een goede samenwerking heeft. Door de krachten te bundelen en een centraal aanspreekpunt aan te houden is de klus bij Verwater gezamenlijk tot een goed eind gebracht.

 

Als grootonderhoud deze vormen aanneemt dan zijn betrouwbare partners cruciaal. Zowel voor de levering van onderhoudsmaterialen als voor personele inzet hebben we daarom gezocht naar de beste match die wij konden vinden. Alle gemaakt afspraken zijn waargemaakt door Actief en projectleider Jorn van Bergen hield continu vinger aan de pols om vraag en aanbod wekelijks af te stemmen. Nieuwe vakkrachten werden bovendien online al meegenomen in de veiligheidsinstructies en vervolgens iedere maandagochtend ontvangen op de werkvloer om wegwijs gemaakt te worden voor een voorspoedige start. Met als resultaat dat we het grote onderhoudsproject in Delfzijl binnen 8 weken hebben kunnen afronden en zelfs meerwerk konden uitvoeren.

Ook de uitbreidingswerkzaamheden in Emmen lopen gestaag door nog tot begin 2022. Als projectleider weet ik als geen ander dat dergelijke projecten veel kritische succesfactoren kennen. Ik vind het daarom extra prettig om te ervaren dat de continuïteit van personele inzet hier juist géén verrassing in is. Maar je kunt rekenen op ‘gewoon goed’ personeel volgens afspraak en planning.’ Aldus Gerrit Alles, verantwoordelijk voor de personele inzet bij Verwater Industrial Services Noord Oost.

 

Actief Techniek treedt gedurende het hele project op als centraal aanspreekpunt als het gaat om personele inzet. Zowel voor de totale planning, de administratieflow als de facturatie. Alles loopt via het projectteam. Een aanpak waarbij Verwater maximale ontzorging krijgt zodat ook zij focus kunnen houden op dat wat voor hen belangrijk is, een veilige realisatie binnen afgesproken tijd en budget. En dat is precies waar Actief Techniek voor staat!

 

‘Het is prachtig om te zien dat na zo veel voorbereidend werk er zo’n grote groep vakkrachten daadwerkelijk op het project werkzaam is. Trots dat we dit gezamenlijk hebben mogen uitvoeren en tot een goed einde hebben gebracht! De intensieve samenwerking met Verwater, onze externe branchegenoten en diverse interne afdelingen hebben laten zien dat we tot heel veel in staat zijn’. Aldus Jorn van Bergen, projectleider op het Verwater Industrial Services Noord Oost project van Actief Techniek..

 

Over Teijin

Teijin is wereldwijd producent van aramide-vezels. Een hoogwaardige vezel dat in een verscheidenheid van technologische en innovatieve producten wordt toegepast in materialen gebruikt door o.a. de luchtvaart, gezondheidszorg, auto-industrie, voor veiligheidskleding en nog veel meer.