Menu

De WW-uitkering

21 January 2019 - Cato van Vliet

Het kan gebeuren. Je wordt ontslagen of neemt ontslag. Wat doe je nu? Kom je in aanmerking voor een WW-uitkering en hoe zorg je dat alles hiervoor geregeld wordt?

 

Zelf ontslag nemen

Als je zelf ontslag neemt, heb je volgens de wet geen recht op een WW-uitkering. Je hebt er zelf voor gekozen om te stoppen met werken. Dit noemen ze verwijtbaar werkloos.

 

UWV

Als je ontslagen wordt kan je in aanmerking komen voor een WW-uitkering (WerkloosheidsWet- uitkering). Hiervoor moet je je inschrijven bij het UWV (Uitkeringsinstantie werknemersverzekeringen) bij jou in de buurt of via www.werk.nl. Doe dit zo snel mogelijk na je ontslag, vanaf 1 week voor je laatste werkdag, maar uiterlijk binnen 1 week na je laatst werkdag.

 

Voorwaarden WW-uitkering

  • Je bent jonger dan de AOW-leeftijd;
  • Je bent werkloos of je hebt urenverlies van minimaal 5 uur per week (als je minder dan 10 uur per week werkt, moet je minimaal de helft van je uren kwijtgeraakt zijn.
  • Je bent beschikbaar voor werk;
  • Je hebt minimaal een half jaar gewerkt: in de 36 weken voordat je werkloos werd, heb je minimaal 26 weken gewerkt;
  • Je hebt niet zelf ontslag genomen (je bent dan niet verwijtbaar werkloos) en bent niet om een ernstige reden ontslagen;
  • Je bent verzekerd voor de WW.

 

Ingaan uitkering

Het UWV let erop dat je ontslag ingaat volgens de opzegtermijnen die in de wet, de cao of je contract staan. Als je met je werkgever een eerdere einddatum afspreekt, bijvoorbeeld als jullie het er beiden mee eens zijn dat er ontslag volgt, dan gaat je WW-uitkering toch pas in nadat de officiële opzegtermijn is verstreken.

 

Hoeveel

Voor het berekenen van je WW-uitkering, gaat het UWV uit van het gemiddelde loon wat je in de 12 maanden voor je ontslag hebt verdiend. De eerste twee maanden van je uitkering krijg je 75% en daarna 70% van dit berekende dagloon.

 

Termijnen

Hoe lang je recht hebt op deze uitkering, wordt bepaald door de periode die je daarvoor gewerkt hebt. Voor de éérste 10 jaar, heb je per gewerkt jaar, recht op 1 maand WW-uitkering. Daarna heb je per gewerkt jaar recht op een halve maand WW-uitkering, met een maximum van 24 maanden.

 

Wederzijds goedvinden

Het kan voorkomen dat jij en je werkgever samen besluiten dat het beter is om weg te gaan. Dan komt er met ‘wederzijds goedvinden’ een einde aan je dienstverband. Dit leggen jullie vast in een ‘vaststellingsovereenkomst.’ Hieruit moet blijken dat het ontslag vanuit de werkgever komt en dat er geen reden is voor ontslag op staande voet. Hierbij heb je doorgaans wél recht op een WW-uitkering.

 

Kijk voor meer info op:

https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/stappenplan-ww-wegwijzer-ww-app