Menu

De cao

14 January 2019 - Cato van Vliet

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst staan alle arbeidsvoorwaarden, ofwel alle afspraken die gemaakt zijn tussen werkgever en werknemers. Denk hierbij aan loon, toeslagen, werktijden etc. De cao geldt voor een grote groep mensen.

 

Wie sluit een cao af?

Een cao wordt opgesteld en afgesloten door 1 of meer werkgevers, 1 of meer werkgeverorganisaties en 1 of meer vakbonden (werknemersorganisaties). Deze organisaties bepalen of een cao wél of juist niet voor jou geldt.

 

De cao afspraken

De afspraken die gemaakt worden in de cao, zijn vaak gunstiger dan de arbeidsvoorwaarden die door de wet zijn opgesteld. Een voorbeeld is dat je meer verdient dan het minimum loon of meer vakantiedagen krijgt. Je kan nooit minder krijgen dan de wet heeft voorgeschreven.

 

De bedrijfstak-cao

Hierbij gaat het om een afspraak die binnen een gehele bedrijfssector geldt. De cao geldt alleen voor bedrijven en werknemers die zijn aangesloten bij de bedrijfstak-cao. Tenzij de cao Algemeen Verbindend is Verklaard, dan is de cao verplicht voor de gehele bedrijfstak van toepassing.

 

De ondernemers-cao

Deze cao geldt alleen binnen een bedrijf en wordt afgesloten tussen werkgever en 1 of meerdere werknemersorganisaties.

 

Cao gaat voor op individuele arbeidsovereenkomst

Als je buiten de cao ook nog een individuele arbeidsovereenkomst hebt afgesloten, mag deze niet “slechter” zijn dan de afspraken uit de cao. Gunstiger mag altijd.

 

Geen cao

Zijn er geen cao’s of eigen regelingen? Maak dan samen met je werkgever afspraken over jouw arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Het wordt aangeraden om de afspraken tussen jou en je werkgever schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst. Dit is niet verplicht.

 

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/wat-is-een-cao