Menu

Pensioen opbouwen als uitzendkracht

18 October 2018 - Cato van Vliet

Als uitzendkracht vraag je je natuurlijk wel eens af hoe het zit met het opbouwen van je pensioen. Daarom zetten wij alles voor je op een rijtje. Vanaf wanneer bouw je pensioen op en wie regelt dat voor Actief Werkt!?

 

De regeling voor uitzendkrachten

Actief Werkt! hanteert – net als alle andere uitzendbureaus - de regeling dat elke flexcollega van 21 jaar of ouder, begint met het opbouwen van pensioen. Er is een Basisregeling en een Plusregeling. Het aantal weken dat je werkt binnen de uitzendbranche bepaalt in welke regeling je valt. De pensioenleeftijd is 67 jaar en je bouwt een ouderdomspensioen en/of partnerpensioen op. Alles over jouw pensioen bij Actief Werkt! wordt bijgehouden door StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten).

 

De Basisregeling 

Als je 26 weken hebt gewerkt (de referteperiode) ga je deelnemen aan de StiPP basisregeling. De premie bedraagt 2,6% over je brutoloon en wordt volledig door Actief Werkt! aan StiPP betaald. Via www.stippensioen.nl kun je met je DigID inloggen op ‘Mijn StiPP Pensioen,’ daar kun je zien of je al bent aangemeld en hoeveel pensioen er inmiddels is opgebouwd. Omdat de pensioenpremie in de basisregeling niet deels wordt ingehouden op je loon, zie je hiervan niets terug op je loonstrook.

 

De Plusregeling

Na 52 weken te hebben deelgenomen aan de basisregeling, stroom je door naar de plusregeling. Per leeftijd wordt er een ander premie percentage gehanteerd:

Leeftijdsgroep

Pensioenpremie 2017

21-24

4,4%

25-29

5,4%

30-34

6,6%

35-39

8,0%

40-44

9,8%

45-49

11,9%

50-54

14,6%

55-59

18,1%

60-64

22,5%

65-66

26,5%

 

Jouw loon bestaat uit de pensioengrondslag en de Franchise. De franchise is een gedeelte van je salaris waarover je géén pensioenpremie betaalt. Hoe hoog dit bedrag is, wordt bepaald door de hoogte van je AOW (Algemene Ouderdomswet). De pensioengrondslag is je jaarsalaris, min de franchise. Je bouwt je pensioen op over de pensioengrondslag, dus niet je hele salaris. Van de door Actief Werkt! afgedragen pensioenpremie, in de plusregeling wordt 1/3 deel ingehouden op je loon. Dit zie je terug op je loonstrook.

 

Andere werkgever binnen de branche

Als je een andere baan hebt, maar werkzaam blijft binnen de uitzendbranche, mag je je opgebouwde pensioenrechten meenemen. Als je eenmaal aan de referteperiode van 26 gewerkte weken hebt voldaan, in de basisregeling zit en je er geen jaar tussenuit bent geweest, dan mag je bij je nieuwe uitzendwerkgever direct gaan deelnemen aan de basisregeling.

 

Zat je al in de plusregeling, dan mag je hierin blijven, tenzij er een onderbreking is geweest van een half jaar. Na een onderbreking van een half jaar, maar korter dan een jaar val je terug in de basisregeling. Na een onderbreking van een jaar of langer, moet je eerst weer voldoen aan de referteperiode van 26 gewerkte weken.

 

Wie regelt alles?

De Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten voert de regeling uit bij Actief Werkt! Voor meer informatie, ook voor wat te doen bij verschillende levensgebeurtenissen, zie www.stippensioen.nl