Menu

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk thema voor onze flexcollega's en onze opdrachtgevers. Als werkgever van ruim 7000 flexkrachten is er ons alles aan gelegen hen veilig te laten werken. Het is een verantwoordelijkheid die we delen met onze klanten en onze mensen. Veiligheid staat altijd voorop en voorkomen is beter dan genezen.

 

U wilt kunnen vertrouwen op aandacht voor veilig werken bij al uw personeel. Dus ook uw flexibele personeel. Flexcollega’s moeten daarom goed geïnstrueerd zijn en waar nodig VCA gecertificeerd worden. Het werk moet uitgevoerd worden volgens de veiligheidsvoorschriften en gedragsregels die gehanteerd worden binnen uw organisatie. Een kwalitatief goede selectie en informatievoorziening vooraf is hierbij van groot belang. 

Een gezonde en veilige werkomgeving is een vereiste om kwalitatief werk af te kunnen leveren. Niet alleen in de fysieke werkplek of omgeving, maar ook qua sfeer en aansturing vanuit het management. Blije flexcollega’s resulteren in een hoge(re) productiviteit en kwaliteit. Ook ongewenst verloop en verzuim daalt hierdoor. Het verzuim onder onze flexcollega’s was is in 2018 gemiddeld slechts 2,48%.

 

VCU gecertificeerd

Actief Werkt! is VCU gecertificeerd en heeft een kwaliteitsmanager in dienst die alles bewaakt op het gebied van veiligheid. Het hele team is in het bezit van een geldig VIL-certificaat. Wij zetten geen enkele flexcollega in zonder hen voor te lichten over de huishoudelijke regels, arbeidsomstandigheden en veiligheidsaspecten. 

Onderstaand treft u een overzicht aan voor het borgen van veiligheid op de werkvloer. De rol van Actief Werkt! is informerend en organiserend. Leiding en toezicht vallen onder uw verantwoordelijkheid. We verwachten van de flexcollega een intrinsieke motivatie om het werk veilig en verantwoord uit te voeren. In onderstaand schema hebben we de momenten waarop we aandacht willen besteden aan veilig werken uitgewerkt: van het eerste contactmoment tot aan de voortgang tijdens de diverse geplande gesprekken tussen Actief Werkt, uw organisatie en de flexcollega.

 

VCA certificaat

Een VCA certificaat kan van toepassing zijn op uw nieuwe flexcollega’s. Bij starters betekent dit dat VCA binnen 3 maanden na start uitzendovereenkomst moet worden behaald. Uiteraard is dit werkproces voor uw organisatie op maat te maken. Wanneer u het bij aanvang van de werkzaamheden belangrijk vindt om een flexcollega VCA op te leiden, kan dit in gang gezet worden via Actief Werkt!. Er bestaat ook een mogelijkheid om de flexcollega op te leiden na de inwerkperiode. Daarin is uw behoefte leidend. 


NPS

Een belangrijk instrument is het meten van de medewerkers- en klanttevredenheid. We meten  loyaliteit met de Netto Promotor Score ofwel NPS-methodiek. Door met regelmaat onze flexcollega’s en klanten de NPS vraag (zou jij Actief Werkt aanraden?) voor te leggen, krijgen we constant feedback op belangrijke elementen in de samenwerking. Zo weten we wat we goed doen en dus kunnen uitbouwen. Maar net zo belangrijk: we horen ook waar we kunnen verbeteren. We krijgen zowel feedback op onze eigen organisatie als op onze klanten. De opmerkingen die we krijgen worden opgepakt door de intercedent. We informeren de flexcollega en klant die de input heeft geleverd. Dit wordt gewaardeerd en creëert binding.

 

ISO certificaat          NEN