Menu

SROI

Waar maken wij nou écht het verschil? Als zakelijk dienstverlener produceren wij immers niet, wij zijn uitzenders. Adviseurs. Bemiddelaars. Met oog voor mens die we bemiddelen (de flexmedewerker) en de mens die we bedienen (de opdrachtgever). Daarom ligt binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen onze focus op maatschappelijke betrokkenheid. Voor ons is het daarom prioriteit om mensen te begeleiden naar een baan die bij hen past. Onze expertise in de persoonlijke begeleiding van flexmedewerkers is een grote kans. 

 

Helaas kan niet iedereen werken die dit wel heel graag zou willen. Praktische obstakels als vervoersproblemen, gebrek aan opleiding of certificering zijn in de praktijk goed en relatief eenvoudig op te lossen. Soms zijn obstakels lastiger, vragen ze meer creativiteit, een open blik en een lange adem.  Ruim 10% van onze ingeschreven kandidaten is afkomstig uit het doelgroepenregister waaronder de wet banenafspraak. Zij worden in het reguliere sollicitatietraject meegenomen en indien nodig intensiever begeleid. Hiermee hebben we velen al aan een droombaan geholpen. Begeleiding en coaching van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt is cruciaal. Wanneer hier niet voldoende tijd en persoonlijke aandacht aan wordt besteed, is dit een risico ten aanzien van het invullen van SROI. Dit onderwerp staat bij ons hoog op de agenda. Samen met de stichting DOORZAAM hebben wij binnen onze organisatie duurzame inzetbaarheidsspecialisten opgeleid. Zij zullen voor uw organisatie ingezet worden. Uw huidige ervaringen zien we daarbij als kans om met de inzet van onze beide expertises onze samenwerking naar een hoger level te tillen. 


Participatie

Wij ervaren dagelijks wat werk voor mensen kan betekenen. We beseffen ons daarom als geen ander dat het hebben van werk meer is dan enkel het hebben van een inkomen. Werk staat ook voor deelname aan de maatschappij, voor “er toe doen’.  We zijn net als u van mening dat iedereen meetelt. Wij zijn erg betrokken bij het plaatsen van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en hebben hier al jarenlange ervaring in. Ons vertrekpunt is vertrouwen. Wij spreken en adviseren veel kandidaten en waar mogelijk begeleiden wij deze richting een nieuwe toekomst. We stimuleren kandidaten om te solliciteren en geven ze gedurende de looptijd van deze trajecten een intensieve en persoonlijke begeleiding. We sturen op positief gedrag, zodat de kandidaat iedere keer een trede extra op de participatieladder kan zetten.

We geloven niet alleen dat ieder mens talent heeft maar ook dat elk talent het verdient om verder ontwikkeld te worden. Om die reden hebben wij samen met de Stichting DOORZAAM de opleiding tot Duurzame Inzetbaarheidsspecialist ontwikkeld. Zodoende beschikken wij over een team van specialisten die hebben deelgenomen aan deze nieuwe opleiding tot specialist Duurzame Inzetbaarheid. Hierbij staan coachend leiderschap, storytelling, groepsdynamiek, en verschillende gespreks- en intervisietechnieken centraal. Mede hierdoor kunnen wij u ondersteunen inzake het behalen van het quotum conform de participatiewet. We werken een smart stappenplan uit en volgen dat consequent voor u op. Juist op het vlak van Social Return maken onze kernwaarden ‘persoonlijk, dichtbij en doen’ het vernieuwende verschil in meetbare resultaten. Het gaat over echt in verbinding met elkaar staan. Zo ondersteunen wij ook scholen met het geven van gastlessen en sollicitatietrainingen. In onze gastlessen geven wij onder andere veel aandacht aan het onderwerp arbeidsmarktontwikkeling. Thema’s die aan bod komen zijn: voor het eerst aan het werk gaan, bijbanen, vakantiewerk en beroepskeuze. Ook verzorgen wij periodiek sollicitatietrainingen voor het middelbaar en hoger onderwijs. Onderwijspartners hierin zijn onder andere Avans Hogeschool, Hogeschool Utrecht en diverse ROC’s. Naast voorlichting voor scholieren verzorgen wij ook arbeidsmarktvoorlichting voor herintreders op de arbeidsmarkt en statushouders.

 

De meerwaarde van 56-plussers

Ondanks dreigende tekorten op verschillende plekken op de arbeidsmarkt, komen 56-plussers zonder werk vaak zeer moeizaam aan de slag. Dat is op zichzelf al wrang, want ze beschikken over een grote dosis aan levens- en werkervaring, zijn gemotiveerd en zijn niet bang de handen uit de mouwen te steken. Maar het is eens te meer wrang tegen de achtergrond van een steeds opschuivende pensioenleeftijd, waarbij er van mensen verwacht wordt dat ze tot op latere leeftijd doorwerken. Wij hebben oog voor de meerwaarde die 56-plussers kunnen bieden. We besteden extra aandacht aan deze doelgroep, stimuleren ze te solliciteren en begeleiden hen intensief. Daarnaast maken we ook bij onze opdrachtgevers de voordelen van deze doelgroep inzichtelijk. Dit beleid werpt zijn vruchten af. In de afgelopen drie jaar (2016-2019) is het aantal 56-plussers dat we met succes hebben bemiddeld gestegen met 70%.


Vaste afspraken met onze opdrachtgevers

Wij hebben bij diverse opdrachtgevers 20% van hun totaal aantal werkenden vanuit Social Return geplaatst. Zij werken daar naar volle tevredenheid. Wij hebben een groep van 20 medewerkers een taalcursus gegeven aan de volksuniversiteit. Zij beheersten de Nederlandse taal onvoldoende en hadden hierdoor niet veel kansen op een baan. Na het volgen van deze opleiding en hun enthousiaste inzet konden zij bij onze opdrachtgevers aan de slag. Door deze opleiding hebben zij echt de kans gekregen op meer werkgeluk en een betere toekomst. Daar zijn wij trots op!


Landelijke aandacht 

Wat ik altijd wilde worden - RTL4In samenwerking met RTL 4 is er een programma ontwikkeld waarin fitte en ambitieuze mensen van middelbare leeftijd (ervaren krachten) de kans wordt geboden een nieuw en kansrijk carrièrepad in te slaan. Deze kandidaten ervaren voor één dag een job, die aansluit bij hun interesses en capaciteiten en waar veel baankansen liggen voor zowel jong als oud. Opleidingsniveau, gezinssituatie of een andere samenloop van omstandigheden plaatsten onze kandidaten in een ander carrièrepad dan die van hun dromen. Ze hebben tijdens hun werkleven veel ervaren en geleerd, waarmee ze over zeer bruikbare bagage beschikken. Nu ze boventallig zijn verklaard, actief een carrière-switch willen maken of niet zo zeer meer ‘moeten’ maar ‘mogen’, helpen wij ze op zoek te gaan naar een nieuwe toekomst.