Menu

MVO en duurzaamheid

Ons werk is 'mensenwerk'. Het is onze core business, en voor onze mensen willen we goed zorgen. In persoonlijk contact, maar we kijken verder dan dat. De wereld om ons heen verandert in rap tempo: meer mensen op hetzelfde stukje aarde, een vorderende uitputting van fossiele brandstoffen en een groeiende stroom aan afval. Sinds enkele jaren hebben wij van milieu een speerpunt gemaakt. Als maatschappelijk betrokken dienstverlener pakken we hierin onze verantwoordelijkheid met een integraal milieubeleid. 

 

Kleine dingen, groot verschil

Het milieubeleid van Actief Werkt! is gericht op praktisch inpasbare oplossingen die ons niet meer werk kosten, maar wel een directe besparing in belasting van het milieu opleveren.


Duurzaam inkoopbeleid

Actief Werkt! hanteert een duurzaam inkoopbeleid. Dit betekent dat bij alle inkoopbeslissingen, naast prijs en kwaliteit, ook rekening wordt gehouden met de milieu- en sociale aspecten van de aan te schaffen producten en diensten. Onze toeleveranciers en dienstverleners worden hierop getoetst. De drie pijlers Profit (winst), Planet (milieu) en People (mens) moeten met elkaar in balans zijn. Het gaat om bewustwording, gedrag van mensen, arbeidsomstandigheden, verantwoordelijkheden en heldere communicatie. In onze overeenkomsten maken wij daarom specifieke afspraken over deze onderwerpen. Wij zien dit als een duurzaam proces waarbij beide partijen de intentie hebben het steeds een beetje beter te willen doen. Elke samenwerking moet voldoen aan de volgende elementen:

  • transparantie in gemaakte afspraken;
  • niemand wordt uitgesloten van het arbeidsproces;
  • respect voor elkaars normen en waarden.


Ons beleid is erop gericht om de impact op het milieu, mens en dier zo klein mogelijk te houden. Zo zetten we in op afvalscheiding en recycling, gaan we verspilling tegen door printen te ontmoedigen en onze dienstverlening zoveel mogelijk te digitaliseren, en hebben we ons ten doel gesteld om onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken. We maken daarom gebruik van poolauto’s, hebben strikte normen wat betreft de CO2-uitstoot bij de keuze van leaseauto’s, stimuleren het gebruik van openbaar vervoer en de fiets voor korte afstanden, en faciliteren we thuiswerken en het vergaderen op afstand.

Doegoods


Samen steunen we DoeGoods. 

Elk jaar bedanken we al onze flexcollega's voor hun inzet met een kerstpakket. Deze kerstpakketten kopen we in bij DoeGoods, een label van IBN (Integrale Bedrijven Noord-Oost-Brabant) waarbij mensen met een arbeidsbeperking de geschenken produceren. 

 

 

Ecovadis Ecovadis

Sinds 2018 is Actief Werkt! gecertificeerd door Ecovadis. Deze waardering hebben we gekregen voor ons beleid en onze activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.