Menu

Actief in de maatschappij

Actief Werkt! biedt dagelijks werk aan ruim 6000 flexkrachten. Bij iedere bemiddeling bekijken we kritisch of we de juiste persoon op de juiste plek inzetten. Of iemand gezond en gelukkig kan werken. Veilig kan zijn. Langdurig uitgedaagd wordt. We vertalen dit in het duurzaam inzetten van flexkrachten. Duurzame inzetbaarheid is het fundament van onze strategie.

Een arbeidsmarkt waar iedereen ertoe doet. Dat is onze visie op arbeid. Daarmee dragen wij bij aan een duurzame arbeidsmarkt. Voor iedereen die kan en wil werken. Ervaren of onervaren. Geschoold of ongeschoold. Wij sluiten niemand buiten, er is immers plek genoeg.

Actief Werkt! onderschrijft de doelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties en draagt actief bij aan het realiseren van een aantal doelen die goed aansluiten bij onze bedrijfsvoering. Op die manier maken we inzichtelijk wat onze maatschappelijke impact is.

 

Onze SDG's

Vanaf 2021 heeft Actief Werkt! haar strategie verbonden aan de SDG’s 4, 8 en 10. Binnen deze doelen maken wij de grootste impact als arbeidsbemiddelaar. Samen met talloze andere bedrijven en landen dragen wij hiermee bij aan een duurzamere wereld in 2030.

Online georiënteerd uitzendbureau

4. Kwaliteitsonderwijs

Wij spreken al onze flexkrachten persoonlijk, zo achterhalen wij individuele opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Binnen deze SDG kijken we naar het aantal opgeleide flexkrachten, waarbij we een diversiteit aan opleidingen beschikbaar stellen en faciliteren. Deze aantallen maken ons de grootste uitzendopleider van Nederland!

Actief Werkt! App

8. Eerlijk werk & economische groei

Als commerciële organisatie zien wij het als onze verplichting om bij te dragen aan een bloeiende economie met goed werk. In deze veranderende arbeidsmarkt selecteren we onze klanten zorgvuldig, zodat we weten dat wij onze flexkrachten altijd goed werk tegen een eerlijk loon kunnen bieden. Certificeringen en audits bevestigen dit!

Actief Werkt! App

10. Ongelijkheid verminderen

Als arbeidsbemiddelaar hebben wij dagelijks te maken met ruim 6.000 verschillende werkende flexkrachten. Voor ons is iedereen gelijk. Daarom maken wij geen onderscheid in onze werving, selectie of behandeling van flexkrachten en helpen wij mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dit laten wij onder andere zien door het behalen van de 3e trede op de PSO ladder van TNO! Uiteraard komen wij daarnaast telkens positief uit anti-discriminatie onderzoeken van de ABU.

Onze beloften

Perspectiefverklaring

Wij vinden het belangrijk dat er gelijke mogelijkheden zijn bij het kopen van een huis. Daarom verstrekt Actief Werkt! een perspectiefverklaring!

NPS Score

Wij staan voor onze flexkrachten klaar! Met een gemiddelde NPS score van +35 weten wij dat flexkrachten graag voor ons werken

Stapje extra

Soms is nét een beetje extra hulp nodig. Wij bieden onze flexkrachten coaching, persoonlijke begeleiding en schuldhulpverlening

Opleiden

Opleiden vinden wij als grootste uitzendopleider erg belangrijk. Tijdens ‘Het Actief Gesprek’ achterhalen we samen jouw ambities en ontwikkelmogelijkheden

Duurzame Inzetbaarheid

Met duurzame inzetbaarheid als ons fundament leiden we intern duurzame inzetbaarheidsspecialisten op

Goede partners

We doen het graag meteen goed en werken daarom samen met partners als TSH en DOORZAAM

Behaalde status

We maken graag waar wat we beloven. Daarom evalueren we continu hoe we ervoor staan, in onze bijdrage aan een arbeidsmarkt waar iedereen ertoe doet.


PSO Nederland

Onlangs hebben wij Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn we trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Actief Werkt! op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


EcoVadis

Omdat wij naast het belang van de flexkracht ook oog hebben voor milieu en duurzame inkoop laten wij EcoVadis ons jaarlijks certificeren. Ecovadis exploiteert een samenwerkingsplatform waarmee bedrijven de prestaties op het gebied van duurzaamheid kunnen evalueren van hun leveranciers. Actief Werkt! is beoordeeld op de gebieden: Milieu, Arbeid & Mensenrechten, Ethiek en duurzaam inkopen. Afgelopen jaar resulteerde dit al in een zilveren scorecard en ook voor 2023 hebben we dit resultaat weten te behalen!


Testimonial

Regelmatig toetsen we ons duurzaamheids beleid persoonlijk. Want hoge scores zijn mooi, maar het gaat ons om de ervaring van de mensen waar wij mee werken. Flexkracht Frans brengt zijn ervaring met ons geheel in eigen woorden. Bekijk hieronder zijn verhaal!