Menu

Opleiden

"Een leven lang leren."  Dat is de leidraad van Actief Werkt! voor haar interne medewerkers. Want, een medewerker die zich kan ontplooien is vaak nóg gemotiveerder om het verschil te maken. En dat merk je. Omdat dit onze interne filosofie is, dragen wij dit ook uit naar onze flexcollega’s. Iedere doelgroep heeft ontwikkelpotentieel in verschillende richtingen. Alleen door de inzet van maatwerk kunnen de juiste doelstellingen behaald worden.


In gesprek

Eén van de tools die we inzetten is het houden van ambitiegesprekken. We nemen de tijd om op regelmatige basis met onze flexcollega’s om tafel te zitten. We willen weten wat hen beweegt, waar hun interesse ligt, hoe ze naar de toekomst kijken. Om vervolgens samen te bepalen of Actief Werkt! een rol in de uitvoering kan hebben. Bijvoorbeeld in het bieden van mogelijkheden om een maatwerk opleiding te volgen, het bespreekbaar maken van de ambitie om onderdeel uit te maken van de vaste bezetting of het doorstromen naar een andere functie. We kijken samen met onze opdrachtgevers welke toegevoegde waarde opleiden kan bieden. Voor nu of de toekomst.


Opleidingen en trainingen 

Adequate werving, ambities waarmaken én structurele aandacht voor medewerkers. Dat levert gemotiveerde medewerkers op en duurzame inzetbaarheid. De inzet van opleidingen en trainingen draagt bij aan die inzetbaarheid. We hebben een platform voor praktisch opgeleide flexcollega’s en voor mbo- of hoger opgeleide flexcollega’s om hiermee eenvoudig aan de slag te kunnen.


Uitgelicht 

In de afvalbranche hebben we verschillende opleidingen voor beladers. Zo hebben wij ervaring met de volgende cursussen:
• Basis Veiligheid
• Ergonomie
• Basis Schadepreventie
• Omgaan met pesten en agressie
• Omgaan met bewoners

Aanvullend kunnen onze beladers de cursussen voor Medewerker Reiniging of Medewerker Milieustraat (KCA) krijgen om flexibel inzetbaar te zijn. We hebben mogelijkheden om flexcollega’s in de breedte op te leiden denk hierbij aan cursussen en opleidingen richting “medewerker groen”, zoals omgaan met de bosmaaier en het bestrijden van de eikenprocessie rups. Deze combinaties van inzet komen wij tegen bij diverse andere opdrachtgevers.


Kenniswens

Voor een aantal van onze opdrachtgevers geldt een specifieke vaardigheid- of kenniswens. Denk hierbij aan vak- of branche-specifieke certificering. Ook hierin kunnen wij als uw partnern belangrijke rol spelen.