Supervisor Logistiek

VENLO
Logistiek
#201604597
VENLO
40 uur/week
MBO

Supervisor Logistiek

Voor een logistiek bedrijf in Venlo zijn wij op zoek naar een:

Warehouse Supervisor

Organiseren van een effectieve en efficiënte goederenstroom, conform de vastgestelde kwaliteitsnormen en logistieke/productie klantplanning. Het motiveren en sturen van het team zodoende de targets te behalen en verbeteringen aan te dragen. Waarborgen van veiligheid op de afdeling. De Supervisor geeft zelf direct leiding aan 1 tot 3 teamleaders of circa 7-20 FTE employees.

I. Leiding geven;
Resultaat; Efficiënte en effectieve aansturing van het team zodanig dat de vastgestelde resultaten behaald worden. Waarborgen van veiligheid op de afdeling.
- Zorgt dat de vastgestelde resultaten (performance targets) voor het team behaald worden.
- Signaleert knelpunten in werkprocessen. Doet voorstellen tot efficiëntere werkwijzen en –methoden. Implementeert, begeleidt en controleert aangebrachte verbeteringen.
- Draagt zorg voor een optimale werkomgeving.
- Bepalen van de periodieke personeels- en materiaalplanning, rekening houdend met het gestelde budget.
- Verricht personele taken. Initieert en begeleidt structureel werkoverleg. Is betrokken bij de selectie en introductie van nieuwe medewerkers, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het begeleiden en adviseren van medewerkers met betrekking tot hun ontwikkeling. Beoordeelt de resultaten van medewerkers en stuurt deze zo nodig bij.

II. Operatie.
Resultaat; verlenen van diensten aan de klanten conform en in lijn met de Service Level Agreement c.q. contractuele verplichtingen.
- Draagt zorg voor vaststelling van operationele doelstellingen en normeringen.
- Evalueert periodiek het gevoerde operationele beleid en informeert de direct leidinggevende wanneer het beleid tussentijds aangepast moet worden.
- Ziet toe op het voeren van een efficiënte en effectieve planning en administratie in het operationele proces en bepaalt prioriteiten.
- Beheren en bewaken processen en werkinstructies van de diverse afdelingen.
- Beslist mede over de optimalisatie van (richtlijnen en procedures met betrekking tot) de operationele organisatie.
- Bewaakt de kwaliteit, kwantiteit en continuïteit van de dienstverlening;
- Is verantwoordelijk voor eigen veiligheid en die van collega’s en houdt zich aan de daarvoor opgestelde instructies;
- Monitoren van de Service Level Agreement.
- Participeert, waar nodig, in overleggen met klanten.

III. Werkzaamheden coördineren;
Resultaat; Werkzaamheden coördineren zodanig dat goederen behandeld zijn conform gemaakte afspraken in het opgestelde actieplan en volgens de gemaakte planning.
- Instrueert (nieuwe) medewerkers, begeleidt, wijst taken toe en stelt prioriteiten.
- Levert, op verzoek van de leidinggevende, gegevens aan met betrekking tot productiviteit, aantal in te zetten uitzendkrachten, urenverantwoording, et cetera.
- Lost knelpunten en problemen zo veel mogelijk zelfstandig op, doet in de andere gevallen voorstellen tot het oplossen van deze knelpunten richting de leidinggevende.
- Ziet erop toe en stelt zeker dat standaards en normen worden opgevolgd en neemt daartoe de gewenste acties
- Draagt zorg voor een adequate administratieve afhandeling in het warehousemanagement systeem.

IV. Veiligheid en kwaliteit;
Resultaat;. realiseren van kwaliteitsdoelstellingen.
- Is verantwoordelijk voor eigen veiligheid en die van collega’s en houdt zich aan de daarvoor opgestelde instructies.
- Geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aangaande de kwaliteits- en veiligheidsnormen
- Denkt actief mee over verbetering van het logistieke proces en draagt bij tot een juiste implementatie.
- Ziet erop toe dat standaards en normen worden opgevolgd en zeker gesteld.
- Bewaakt en waarborgt (procedures/richtlijnen) de veiligheid en netheid.

V. Veiligheid:
Resultaat; naleving van de regelgeving/richtlijnen zodat de veiligeid van bezoekers en werknemers optimaal is.
- Is bekend met interne algemene richtlijnen/regels omtrent veiligheid en gedrag.

Functie-eisen

- Afgeronde relevante opleiding op MBO niveau of verkregen door kennis en/of ervaring.
- In bezit van certificaat tbv de relevante interne transportmiddelen (bv hef- en/of reachtruck, TSP).
- Kennis van en ervaring in de logistieke sector.
- Kennis van geautomatiseerde distributie- en opslagsystemen.
- Kennis van office applicaties.
- Bereidheid tot het volgen van scholing vanwege het extra belang van veiligheid vanwege BRZO / Luchtvracht Agent etc.
- Bereid tot het accepteren van de rol Ploegleider BHV
- Sociale vaardigheden, benodigd voor het instrueren, motiveren en corrigeren van (eigen) medewerkers.
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse en/of Duitse taal.
- Verantwoordelijkheidsgevoel.
- Een VOG kunnen overleggen.


Aanbod

Een uitdagende leidinggevende functie binnen een internationaal opererende organisatie, waarin ondernemerschap, continuous improvement, medewerkers- en klanttevredenheid belangrijke pijlers zijn.

Een marktconform salaris conform TLN cao (F-schaal).
Reiskosten vanaf 10 kilometer enkele reis worden vergoed: 10 tot 15 kilometer 3.00 euro netto per dag, 15 tot 20 kilometer 4.20 euro netto per dag en bij 20 kilometer of meer enkele reis 6.00 euro netto per dag.

Solliciteren
Herken jij jezelf in deze functie? Stuur dan jouw cv + motivatie naar noordlimburg@actiefwerkt.nl.
Heb jij nog vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op via 077-3210033.

Solliciteer direct

Actief Werkt! Venlo

Venrayseweg 182
5928 RH  Venlo

Bel: 077-3210033
Mail: venlo@actiefwerkt.nl