Menu

Wegwijzer

Heb je via Actief Werkt! een leuke baan gevonden?  Gefeliciteerd, dat is goed nieuws! Voordat je aan de slag gaat is het handig om van een aantal dingen op de hoogte te zijn.  

Alle belangrijke info vind je in de Wegwijzer, onder andere:

 1. Informatie over het tekenen van je documenten als je gaat werken
 2. Overzicht van jouw contracten, loonstroken, jaaropgaves
 3. Hoe geef je je gewerkte uren door?
 4. Salaris, reserveringen en vakantiedagen
 5. CAO
 6. Pensioen opbouwen
 7. Ziek melden en beter melden
 8. Gezond aan het werk en veiligheid
 9. Veiligheidstips en huisregels
 10. Melden van ongevallen, incidenten, schades en onveilige situaties
 11. Opleidingen
 12. Zorgverzekering
 13. Ondernemingsraad
 14. Klachtenregeling
 15. Vertrouwenspersoon
 16. Eerste hulp bij financiële zorgen
 17. ID-bewijs

 

 Download de Wegwijzer

In de wegwijzer die je download vind je buiten bovengenoemde info uitgebreidere info over ID, voorwaarden van inschrijving, veiligheid en het aanvragen van een preventief medisch spreekuur (PMO). 

1. Het ondertekenen van je uitzendovereenkomst en andere documenten als je gaat werken.

Je ontvangt een email met een rechtstreekse link om te ondertekenen. Je hoeft hiervoor niet in te
loggen. Je opent het document en na het lezen van de laatste pagina, kun je het document
accorderen. Bij meerdere documenten onderteken je één keer, nadat je alle documenten hebt
gelezen. Je ontvangt een sms met een code. Deze vul je in en daarmee plaats je jouw digitale
handtekening.

Als je voor het eerst werkt via Actief Werkt! ontvang je ter ondertekening de volgende documenten:

 • Uitzendovereenkomst
 • Conclusie arbeidsverleden
 • Arbo-checklist, specifiek voor de functie die je gaat uitoefenen
 • Eventueel klant specifieke documenten

2. Overzicht van jouw contracten, loonstroken, jaaropgaves

Na je eerste betaling ontvang je de inlogcodes voor Mijn Actief, dit is je persoonlijke pagina. Via https://mijn.actiefwerkt.nl/login kun je inloggen en jouw gegevens bekijken. Hier heb je op ieder
moment inzage in o.a. loonstroken, jaaropgaven, opgebouwde reserveringen voor vakantiegeld,
vakantiedagen, kort verzuim (staat op loonstrook), en ondertekende documenten zoals je uitzendovereenkomst.

Gebruikersnaam: je emailadres
Wachtwoord:deze maak na na de activatie zelf aan

Je kunt inloggen op je Mijn Actief account via de Actief Werkt! website. Rechtsboven op de website kun je via de knop 'inloggen' toegang krijgen tot je account. 

3. Hoe geef je gewerkte uren door?
Je gewerkte uren vul je wekelijks zelf in op https://login.nedapflux.com. Dit doe je uiterlijk op zondag voor 23:59
uur. Je opdrachtgever controleert op maandag de door jou ingevulde uren en geeft akkoord. Daarna worden jouw uren automatisch naar ons verzonden. Als de opdrachtgever waar je werkzaam bent niet met FLUX werkt, hoor je van je contactpersoon hoe de urenregistratie verloopt. Let bij gebruik van FLUX op hoe je gewerkte uren invult: bijv. een kwartier noteer je als 0,25 uur en een half uur als 0,50 uur.


4. Salaris, reserveringen en vakantiedagen

We vertellen je altijd van tevoren wat je per uur gaat verdienen. Je salaris hangt af van het soort werk en het aantal uren dat je hebt gewerkt. We leggen dit vast in de uitzendovereenkomst.

Moment van salarisbetaling

We betalen je salaris per week of per vier weken uit. Dat mag je zelf aangeven. Als je niets aangeeft dan krijg je automatisch per week betaald. Je kunt dat trouwens altijd tussentijds aanpassen. We kunnen je alleen op tijd uitbetalen als je ook op tijd je uren aan ons hebt doorgegeven.

Dit zijn de data waarop de vierwekelijkse betaling wordt gedaan in 2022: 

Uitbetaling
week 1 t/m week 4 in week 5 op 1 feb
week 5 t/m week 8 in week 9 op 1 mrt
week 9 t/m week 12 in week 13 op 29 mrt
week 13 t/m week 16 in week 17 op 26 apr
week 17 t/m week 20 in week 21 op 24 mei
Betaling vakantiegeld in week 21
week 21 t/m week 24 in week 25 op 21 jun
week 25 t/m week 28 in week 29 op 19 jul
week 29 t/m week 32 in week 33 op 16 aug
week 33 t/m week 36 in week 37 op 13 sep
week 37 t/m week 40 in week 41 op 11 okt
week 41 t/m week 44 in week 45 op 08 nov
week 45 t/m week 48 in week 49 op 06 dec
week 49 t/m week 52 in week 1 op 3 jan


Reserveringen
Naast salaris bouw je ook vakantiereserveringen op. Dat werkt zo: elke week zetten wij automatisch een bepaald percentage van je bruto salaris voor jou apart in de vorm van verlofdagen, vakantiegeld en kort verzuim (bijv. voor bezoek aan dokter of tandarts). Dat tegoed kun je laten uitbetalen, bijv. voor vakanties of een dagje vrij, zodat je dan ook doorbetaald krijgt. 


Vakantiedagen
Vakantiedagen zijn niet onbeperkt geldig, zo heeft de overheid bepaald. Je hebt wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke dagen kun je laten staan tot een jaar na afloop van het jaar waarvoor je ze hebt gekregen, als je werkt in fase A of B. Werk je in fase C? Dan kun je ze zelfs vijf jaar laten staan.  Bovenwettelijke vakantiedagen zijn voor iedereen vijf jaar houdbaar.

 

5. Cao

In de cao voor uitzendkrachten (ABU-cao) zijn al je rechten en plichten vastgelegd. Welke rechten en plichten je precies hebt, zijn afhankelijk van de periode die je via ons werkt. Hoe langer je via ons hebt gewerkt, hoe meer rechten je opbouwt. Dat gaat in 3 fasen, die ook in de cao zijn beschreven. Hoe werkt het met fase A, B en C?

Fase A

De eerste 52 weken die je werkt voor Actief Werkt! noemen we fase A. Voor de telling van de 52 weken tellen alleen de weken waarin je daadwerkelijk hebt gewerkt. Die 52 weken hoeven niet aaneengesloten te zijn, maar een onderbreking mag niet langer dan 26 weken duren. Dan begin je weer opnieuw vooraan in Fase A. 

Fase B

Na 52 gewerkte weken heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Je kunt in deze fase maximaal zes contracten voor bepaalde tijd ontvangen in een periode van maximaal drie jaar. Ook hier begin je weer opnieuw vooraan in fase A na een onderbreking van 6 maanden. 

Fase C

Wanneer je na het doorlopen van fase B binnen 6 maanden weer wordt ingezet via Actief Werkt!, kom je in fase C. In deze fase krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 


6. Pensioen 

Natuurlijk ben je in eerste aan het werk om direct geld te verdienen. Gelukkig denken we ook aan je toekomst! We hebben een pensioenregeling voor alle flexcollega's van 21 jaar en ouder bij STIP Pensioen. Welke rechten en plichten je precies hebt hangt af van hoe lang je werkt voor Actief Werkt!. Wanneer je voor het eerst begint te werken bij een opdrachtgever via Actief Werkt!, begin je in fase A. Na 8 gewerkte weken in fase A ga je - als je 21 jaar of ouder bent - deelnemen aan de Basis pensioenregeling. Actief Werkt! betaalt dan jouw pensioenpremie. Na 60 gewerkte werken kom je in de plusregeling, waarbij 1/3 van de pensioenpremie op je salaris wordt ingehouden. 


7. Ziek melden en beter melden

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Als je ziek wordt op een dag dat je zou gaan werken, is dat in de eerste plaats erg vervelend voor jou. Het is ook vervelend voor het bedrijf waar je werkt. Gelukkig zorgen we er samen voor dat hetwerk niet stil komt te liggen. Als je je op tijd ziekmeldt, kunnen wij een andere collega inzetten die jouw werk overneemt. Omdat we op jouw inzet rekenen, is het belangrijk dat je in geval van ziekte een aantal afspraken nakomt;

Bel zo snel mogelijk maar in ieder geval ruim voor aanvang van je dienst het bedrijf waar je werkt. Bel ons vóór 9.00 en geef het adres op waar je tijdens je ziekte verblijft. We spreken af dat je ons regelmatig belt om te horen het hoe het met je gaat. 

Moet ik het doorgeven als ik weer beter ben?

Ja! Dat is zelfs erg belangrijk! Als je beter bent, meld je dat eveneens bij het bedrijf waar je werkt, én
bij je contactpersoon van Actief Werkt!. Verder geldt nog het volgende: als je tijdens je ziekmelding wordt begeleid door onze arbodienst Acture, dan geef je je herstelmelding ook aan hen door, via telefoonnummer 024-890 9470.

 

8. Gezond aan het werk / veiligheid en PMO

Je wil natuurlijk graag voorkomen dat je ziek wordt. En dat willen wij ook! Als je gezondheidsklachten hebt die mogelijk te maken hebben met je werk, dan kun je zelf een arbeidsomstandighedenspreekuur (preventief spreekuur) aanvragen bij de arbodienst.

Als je tenminste vier jaar in dienst bent van Actief Werkt! is het mogelijk om een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te vragen. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de gezondheidsrisico's van je werkzaamheden en hoe we die risico's kunnen beperken. Uiteraard is met de arbodienst overeengekomen dat je privacy altijd wordt gerespecteerd. Heb je interesse in zo'n spreekuur of onderzoek? Geef het dan aan bij je contactpersoon van Actief Werkt!

 

9. Veiligheidstips en huisregels

 • Je ontvangt voor werkzaamheden (vaak tegelijkertijd met je uitzendovereenkomst) een ARBO-checklist waarop de algemene en specifieke arbeidsrisico’s van jouw werkzaamheden staan vermeld.

 • Houd je aan de aanwijzingen en instructies van je leidinggevende.

 • Gebruik de uitgereikte persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en materialen op de aangewezen wijze. Vaak kan Actief Werkt! zorgen voor werkkleding en/of schoenen. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen van toepassing zijn staat vermeld op de ARBO-checklist. 

 • Houd je in de eerste plaats aan de instructies die voor het werk gelden en die je door je leidinggevende zijn verteld. Door het in achtnemen van veiligheidsregels en -procedures kunnen ongevallen in veel gevallen voorkomen worden. Ga bij alles wat je doet na welke gevaren er aan het werk verbonden zijn. Neem vervolgens de nodige maatregelen om jezelf en je collega's te beschermen. Veilig werken betekent: eerst denken, dan doen. Meld bijna-ongevallen en onveilige situaties direct aan je leidinggevende en aan je contactpersoon van Actief Werkt!

 • Een werkplaats is geen speelplaats. Werken eist nu eenmaal je voortdurende aandacht op. Vaak leidt onoplettendheid tot ongevallen. Laat je daarom de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen uitleggen. 

 • Vermijd contact met chemische stoffen. 

 • Eet, drink en rook alleen op de plaatsen waar dat mag. Bij veel bedrijven is het roken en gebruik van open vuur verboden in verband met brandgevaar. Roken is daarom alleen op de  daarvoor aangewezen plaatsen toegestaan! Het nuttigen van alcohol en het gebruik van verdovende middelen op het werk is verboden. Dit geldt ook voor het onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen op het werk. Daarnaast is het gebruik van medicijnen, die je functioneren beïnvloeden verboden. Overtreden van deze regels kan leiden tot verwijdering van het werk.

 • Houd je werkplek opgeruimd. 

 Wil je meer lezen over veilig werken?  Klik dan hier. 

 

10. Melden van ongevallen, incidenten, schades en onveilige situaties

Alle ongevallen, incidenten, schades en onveilige situaties moeten altijd gemeld worden. Zo kunnen we herhaling voorkomen en kunnen we de juiste zorg geven aan de betrokken flexcollega's. Hoe meld je zoiets? 

 • Meld het ongeval, incident, schade of de onveilige situatie direct aan je leidinggevende en aan je contactpersoon bij Actief Werkt! zodat we deze situaties kunnen onderzoeken en verbeteren. Zo help je mee ongevallen te voorkomen. 

 • Verplaats of verwijder niets dat zou kunnen helpen bij het onderzoek naar het ongeval, incident, schade of onveilige situatie.

 • Bijna-ongevallen of onveilige situaties kun je ook preventief melden via veiligheid@actiefwerkt.nl. De kwaliteitsmanager neemt je melding vervolgens in behandeling. 

 

11. Opleidingen

Je kunt bij Actief Werkt! zeker ook opleidingen volgen. Er zijn verschillende redenen waarom je een opleiding zou willen volgen. Misschien wil je doorgroeien, je specialiseren of juist een hele andere kant op. Bij Actief Werkt! bieden we allerlei opleidingen en cursussen, zoals bijvoorbeeld heftruckchauffeur of VCA basisveiligheid, maar ook Operator of Chauffeur rijbewijs C(E). Er komen regelmatig nieuwe opleidingen bij. Als je interesse hebt om een opleiding te volgen kun je dat bespreken met je contactpersoon van Actief Werkt!.


12. Zorgverzekering

Iedereen in Nederland moet zich verplicht verzekeren tegen ziektekosten. Je geeft aan Actief Werkt!door bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent. Actief Werkt! heeft ook een collectieve zorgverzekering afgesloten voor flexcollega's. Tegen een aantrekkelijke premie kun je deelnemen. Je hebt voldoende keus voor aanvullende verzekeringspakketten.

Meestal kun je alleen per 1 januari overstappen van zorgverzekeraar. Er is een uitzondering. Als je via je vorige werkgever collectief verzekerd was, en je gaat dan via Actief Werkt! werken, dan kun je ook gedurende het jaar overstappen van de ene collectieve verzekering naar de andere. Informeer naar het collectivititeitsnummer bij je contactpersoon op de vestiging.

 

13. Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad of OR is een groep werknemers die bij grote bedrijven het bestuur mag adviseren over plannen van het bedrijf. Zij zorgen dat individuele medewerkers een stem krijgen als er collectieve besluiten worden genomen. Actief Werkt! heeft een OR. Je kun de OR bereiken via:

OR Actief Werkt!
Postbus 1150
4801 BD Breda
or@actiefwerkt.nl

 

14. Ik heb een klacht, wat nu?

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je plezier hebt in je werk, en dat je wordt ingezet bij een
bedrijf waar je het naar je zin hebt. Toch komen klachten voor. We willen je dan graag zo goed
mogelijk helpen. Je kunt altijd terecht bij je contactpersoon. Je kunt ook mailen naar
klacht@actiefwerkt.nl. Ook goed nieuws horen wij graag!

 

15. Vertrouwenspersoon

Heb je vragen, twijfels of signalen over zaken die met Ongewenst Gedrag en Integriteit te maken
hebben, dan kan je contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon: Clemens ten Brink of
Marian Kruis via de telefoon: 076-8884234 of 06-12313214 of via het emailadres: tbkadviesactiefwerkt@gmail.com.

Je kunt bij de vertrouwenspersonen terecht als je getreiterd, gepest, gediscrimineerd, bedreigd of
(seksueel) geïntimideerd wordt, maar ook als er vermoeden bestaat van fraude of diefstal. De
vertrouwenspersoon kan je helpen met het vinden van een oplossing. De vertrouwenspersoon heeft
een geheimhoudingsplicht en gaat uiteraard vertrouwelijk met jouw verhaal om.

 

16. Eerste hulp bij financiële zorgen 

Maak je je wel eens zorgen over geld? Zou je behoefte hebben aan professionele hulp om jouw financiën weer op orde te krijgen? Weet dat je dit niet alleen hoeft te doen. Actief Werkt! kan je helpen. Via Doorzaam kun je je aanmelden voor eerste hulp bij geldzorgen. Je komt dan in contact met een coach die je gaat helpen. 

Is dit niet voldoende en heb je te maken met (dreigende) schulden? Dan kunnen we je ook direct aanmelden bij een budgetcoach via Doorzaam. Deze budgetcoach helpt jou heel gericht met je financiële situatie. Hier lees je meer info over budgetcoaching. 

Iets voor jou? Neem contact op met je contactpersoon van Actief Werkt! of bel naar de afdeling flexadvies Hoofdkantoor Breda, via 076-5302060. We helpen je graag verder. 

 

 17. ID-bewijs

Het is veprlicht om op je werk een geldig ID-bewijs bij je te hebben. Er kunnen namelijk op de werkplek controles worden uitgevoerd en dan is een ID-bewijs van belang. Denk hierbij aan een identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument.