Menu

Vertrouwenspersoon

Actief Werkt! vindt het belangrijk dat medewerkers en flexwerkers zich prettig voelen in de werkomgeving en kunnen werken in een sociaal veilige omgeving ongeacht leeftijd, sekse of seksuele geaardheid. Daarom is Actief Werkt! een samenwerking aangegaan met TBK ADVIES en is er een vrouwelijke en mannelijke externe Vertrouwenspersoon aangesteld.  

 

Wanneer kun je bij deze Vertrouwenspersonen terecht?

Als Vertrouwenspersoon zijn zij het externe aanspreekpunt voor vragen, twijfels of signalen over zaken die met Ongewenst Gedrag en Integriteit te maken hebben. Je kunt bij de Vertrouwenspersonen terecht als je getreiterd, gepest, gediscrimineerd, bedreigd of (seksueel) geïntimideerd wordt, maar ook als er vermoeden bestaat van fraude of diefstal. Is er iets voorgevallen met medewerker(s) van werkgevers, collega’s of door ‘gebruikers’ van de plaats waar je werkt dus over situaties waarin jij je op de werkvloer niet prettig hebt gevoeld. Schroom dan niet en neem contact met ze op want zaken moeten bespreekbaar zijn en blijven.  

 

Wat doet de Vertrouwenspersoon?

De Vertrouwenspersoon hoort je verhaal aan, behandelt zelfstandig de klacht en/of melding en zoekt samen met jou naar de volgende stap en bepaalt samen of je zelf stappen wilt en/of kunt ondernemen en/of ze daar hulp van derden bij moeten inschakelen, maar JIJ hebt altijd zelf de regie.  

 

Contact

Bij vragen, twijfels, signalen of als je een afspraak wilt maken, neem dan contact op met Clemens ten Brink of Marian Kruis via de telefoon: 06-12313214 of via het emailadres: tbkadviesactiefwerkt@gmail.com. Zij nemen binnen 24 uur contact met je op. 

 

Vertrouwelijkheid

Clemens en Marian hebben wettelijk te allen tijde geheimhoudingsplicht, werken zelfstandig en onafhankelijk en koppelen alleen na overleg meldingen (anoniem) terug, zonder in te gaan op de klacht.