Menu

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Als je werkgever of Actief Werkt! persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) ter beschikking stelt ben je verplicht deze te gebruiken.

  • Oogbescherming; daar waar gevaar dreigt voor oogletsel, ben je verplicht je ogen te beschermen
  • Adembescherming; wordt gebruikt tegen stoffen die ons lichaam door de mond en neus kunnen bereiken en als er minder dan 20% zuurstof in de lucht zit
  • Gehoorbescherming; vanaf 80 dB(A) kan lawaai schadelijk zijn, als je er langdurig in moet werken
  • Bescherming van lichaamsdelen. Dit kan door middel van: - een veiligheidshelm- handschoenen- veiligheidsschoenen/laarzen- een overall