Menu

Algemene veiligheidstips

De belangrijkste veiligheidstip: Houd je aan de aanwijzingen en instructies van je leidinggevende. Andere veiligheidstips zijn:

  • Gebruik de uitgereikte persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en materialen op de aangewezen wijze. Vaak kan Actief Werkt! zorgen voor werkkleding en/of schoenen.
  • Houd je in de eerste plaats aan de instructies die voor het werkproject gelden en die je door je leidinggevende zijn verteld. Door het in achtnemen van veiligheidsregels en –procedures kunnen ongevallen in veel gevallen voorkomen worden. Ga bij alles wat je doet na welke gevaren er aan het werk verbonden zijn. Neem vervolgens de nodige maatregelen om jezelf en je collega’s te beschermen. Veilig werken betekent: eerst denken, dan doen. Meld bijna-ongevallen, onveilige situaties direct aan je leidinggevende en aan je contactpersoon van het uitzendbureau. 
  • Een werkplaats is geen speelplaats. Werken eist nu eenmaal je voortdurende aandacht op. Dikwijls leidt onoplettendheid tot ongevallen. Laat je daarom de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen uitleggen.

  • Vermijd contact met chemische stoffen
  • Eet, drink en rook alleen op de plaatsen waar dat mag. Bij veel bedrijven is het roken en gebruik van open vuur verboden in verband met brandgevaar. Roken is daarom alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen toegestaan! Het nuttigen van alcohol en het gebruik van verdovende middelen is op het werk verboden. Ook met het gebruik van medicijnen, die je functioneren beïnvloeden zijn verboden. Overtreden van deze regels kan leiden tot verwijdering van het werk.
  • Houd je werkplek opgeruimd

Wil jij weten hoe bewust jij kijkt naar de risco's op je werk? Doe hier de test!