Menu

PSO

Hoogste PSO-certificering voor sociaal ondernemerschap van Actief Werkt!

We hebben groot nieuws: Actief Werkt! heeft het PSO-keurmerk ontvangen en daar zijn wij enorm trots op! Als uitzendorganisatie vinden wij het belangrijk om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar zetten wij ons dagelijks voor in en dat wordt gezien. We zijn onafhankelijk en uitgebreid getoetst op ons sociaal ondernemerschap en direct bekroond met een PSO-certificering op het hoogste niveau, trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen.


Wat is de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)?
De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen meet en zichtbaar maakt. Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Steeds meer organisaties en overheden vinden sociaal ondernemer belangrijk en geven dit gelukkig ook steeds meer aandacht. Zo groeien we samen naar een inclusievere samenleving.

“Er is een passende baan voor iedereen, daar zijn we van overtuigd en daar zetten wij ons dagelijks voor in. De hoogste PSO-certificering zie ik als een kroon op ons werk. Uiteraard willen met dit keurmerk ook andere ondernemingen inspireren om socialer te ondernemen. Samen kunnen we zoveel meer.” Ronald Kardol, CEO Actief Werkt!


Werk maken van socialer ondernemen
Met PSO laten organisaties zien dat zij werk maken van socialer ondernemen:

  • Zij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk en ontwikkeling in het bedrijf.
  • Zij zoeken samenwerking met partners in de keten, onderaannemers en leveranciers die ook aantoonbaar sociaal ondernemen of deze ambitie hebben uitgesproken.

 

De vier niveaus op de PSO-Prestatieladder
De ladder heeft meerdere niveaus, zo kan elke organisatie een eigen groeipad kiezen en ambities formuleren op sociaal ondernemerschap. Hoe hoger de trede op de prestatieladder, hoe meer de organisatie op duurzame wijze bijdraagt aan werkgelegenheid voor kwetsbare groepen.

 

Niveau

Beschrijving van de status

Aspirant-status

De organisatie is gestart met sociaal ondernemen en wil binnen twee jaar toegroeien naar een trede op de PSO-Prestatieladder.

Trede 1

De organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 1. Dat betekent dat de organisatie meer dan gemiddeld presteert als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn nu bij ons gemiddeld (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Trede 2

De organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 2. Dit betekent dat de organisatie ruim bovengemiddelde presteert als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn in de organisatie (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Trede 3

De organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 3. Dit betekent dat de organisatie koploper is als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn in de organisatie (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Bron: www.pso-nederland.nl


Actief Werkt! heeft de PSO-certificering trede 3 ontvangen en is daarmee koploper in vergelijking met organisaties van dezelfde grootte.


Het belang van de PSO-certificering voor Actief Werkt!
Wij hebben als werkgever en uitzendorganisatie een belangrijke sociale en maatschappelijke rol. Wij geloven in een samenleving waarin iedereen ertoe doet en ieders kwaliteit optimaal wordt ingezet. Dit betekent dat we elke dag het beste in iedereen naar boven willen halen, dat iedereen zich kan ontwikkelen en kan blijven groeien. Een passende baan is er voor iedereen, ook voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Daar zijn wij van overtuigd. De PSO-certificering toont dat wij goed bezig zijn en zelfs een koploperspositie innemen als het gaat om sociaal ondernemen.

 

Wat wij doen
Als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie doen wij als koploper het volgende:

  • Er zijn bij ons bedrijf (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.
  • Wij zorgen voor een goede begeleiding én ontwikkeling van al deze collega’s.
  • Wij kiezen bewust voor samenwerking met ketenpartners, onderaannemers en leveranciers die aantoonbaar sociaal ondernemen of hetzelfde doel nastreven.
  • Wij inspireren, stimuleren en delen graag onze kennis. Want hoe meer bedrijven er aan de slag gaan met sociaal ondernemen, hoe meer kans er is op werk voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Onze opdrachtgevers en sociaal ondernemen
Met onze opdrachtgevers werken we langdurig samen. Door meer van en over elkaar te weten, wordt de samenwerking steeds krachtiger. Persoonlijk staat centraal in onze cultuur, zo gaan we met elkaar om. We willen dat onze opdrachtgevers zich persoonlijk geholpen én gewaardeerd voelen. Dit doen we door te luisteren, oprechte aandacht te hebben en interesse in elkaar te tonen. Juist op het gebied van sociaal ondernemen. Want samen met onze opdrachtgevers kunnen we zoveel meer betekenen én bereiken.

 

Doet u mee?
Wilt u meer weten over de PSO-certificering, zelf een eerste scan doen of een certificering aanvragen? Kijk dan op www.pso-nederland.nl. Wil u weten hoe wij dit traject hebben aangepakt en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vooral contact met ons op.