Menu

Waarom kiezen wij een superkracht 2018?

donderdag 1 november 2018

Het stemmen op de genomineerde superkrachten is in volle gang. Tijd om nog eens stil te staan bij de vraag: waarom kiezen wij een 'Superkracht 2018'?  

Ronald Kardol

Ronald Kardol, directeur van Actief Werkt! vertelde het al: de Nederlandse economie draait voor een groot deel op flexkrachten. 800.000 vacatures worden jaarlijks door flexkrachten ingevuld. Het stelt bedrijven in staat snel op- en af te schalen, en biedt hen een extra wervingskanaal. Maar hoe zit het aan de kant van de flexkrachten? Zijn onze flexkrachten ook blij met hun uitzendbaan?

In de gespannen arbeidsmarkt van nu staat de werknemer steeds meer centraal. Bedrijven zijn bewuster bezig met thema's als goed werkgeverschap. Toch blijkt uit diverse onderzoeken dat flexkrachten zich nog altijd minder gewaardeerd voelen dan vaste medewerkers. Ook blijkt uit recent onderzoek dat werkgevers prioriteit geven aan het scholen van vaste medewerkers boven flexkrachten. Een onverstandige keuze, vindt Ronald Kardol, Directeur Actief Werkt!: "Als je flexkrachten onvoldoende waardeert en niet in ze investeert zijn ze sneller geneigd om over te stappen naar een andere werkgever. Dan kun je als bedrijf dus minder snel op ze rekenen als je ze nodig hebt, je bent ze kwijt."

Uitzendkrachten in een positief daglicht
Voor Actief Werkt! is dit reden om flexkrachten in een positief daglicht te zetten. De Nederlandse economie kan niet zonder hen, ze zijn de 'smeerolie' die de machine draaiende houdt. Met deze campagne willen we waardering voor flexmedewerkers kracht bijzetten!

Een uitzendbaan blijkt vaak een opstap naar een vaste baan. Het biedt ook de kans om bij diverse bedrijven 
een kijkje in de keuken te nemen. En bij Actief Werkt! zijn we gericht op het scholen en ontwikkelen van flexcollega's. Op die manier kun je via een uitzendbaan je kansen op de arbeidsmarkt op verschillende manieren vergroten. De superkrachtcampagne doet dus recht aan onze flexcollega's, én aan uitzendwerk in het algemeen. 

Na de stemronde, weten we wie de Superkracht AWard 2018 wint. Maar het allerbelangrijkste dat deze campagne moet onderstrepen:  voor Actief Werkt! zijn alle flexcollega's Superkrachten. 

Heb jij al gestemd?  Geef uitzendkrachten de waardering die ze verdienen, en breng nu ook je stem uit!

Naar de stempagina

Superkracht AWard 2017