Menu

Waarom kiezen wij een Superkracht 2017?

donderdag 23 november 2017

Stemmen kan niet meer. De stemmen worden geteld. Nog even, dan weten we wie DE Superkracht 2017 is. Tijd om nog eens stil te staan bij de vraag: waarom kiezen wij een 'Superkracht 2017'?  

 

Ronald Kardol

Ronald Kardol, directeur van Actief Werkt! vertelde het al: de Nederlandse economie draait voor een groot deel op flexkrachten. Bedrijven zijn afhankelijk van hun flexibele schil. Het stelt hen in staat snel op- en af te schalen, en biedt hen een extra wervingskanaal. Maar hoe zit het aan de kant van de flexkrachten?  

Afgelopen week was het nog in het nieuws:  de uitzendbranche is voor werkzoekenden één van de belangrijkste 'baan-vind-kanalen'.  Maar tegelijkertijd klinken er ook kritische geluiden. Uit onderzoek van het CBS bleek dat uitzendkrachten minder tevreden zijn over hun werk. 'Slechts' 66% van de uitzendkrachten was tevreden. Zowel zelfstandigen als werknemers met een vast dienstverband scoorden hoger, namelijk respectievelijk 81% en 78%. Het feit dat het hen niet lukte een vaste baan te krijgen, speelt een rol. Een vast dienstverband blijkt -ook voor uitzendkrachten- een ideaalbeeld.

Voor Actief Werkt! is dit reden om flexkrachten in een positief daglicht te zetten. De Nederlandse economie kan niet zonder hen, ze zijn de 'smeerolie' die de machine draaiende houdt. Met deze campagne willen we waardering voor flexmedewerkers kracht bijzetten!


Een uitzendbaan blijkt vaak een opstap naar een vaste baan. Het biedt ook de kans om bij diverse bedrijven
een kijkje in de keuken te nemen. En bij Actief Werkt! zijn we gericht op het scholen en ontwikkelen van flexcollega's. Op die manier kun je via een uitzendbaan je kansen op de arbeidsmarkt op verschillende manieren vergroten. De superkrachtcampagne doet dus recht aan onze flexcollega's, én aan uitzendwerk in het algemeen. 

Nog even. Dan weten we wie de Superkracht AWard 2017 wint. Maar het allerbelangrijkste dat deze campagne moet onderstrepen:  voor Actief Werkt! zijn alle flexcollega's superkrachten. 

Superkracht AWard 2017