Menu

Verplichte koude douche voor medewerkers?

woensdag 14 december 2016

Realiteit of helemaal gek geworden?

Gemiddeld brengen volwassenen bijna 9 uur per dag zittend door. 25% van de Nederlanders rookt, één op de zes werknemers heeft slaapproblemen. Overgewicht is inmiddels een maatschappelijk probleem geworden. De hoeveelheid zout die we binnen krijgen is ruim boven de aanbevolen hoeveelheid en meerdere glazen wijn per dag is geen uitzondering meer. Vaak wordt gezegd; dat is toch de verantwoordelijk van de medewerkers. Dat ligt buiten de invloedsfeer van de werkgever. Maar is dat wel zo? In hoeverre mag en kan je als werkgever de levensstsijl van de medewerkers veroordelen?

In mijn functie als Flexadviseur is het terugdringen van ziekteverzuim één van mijn belangrijkste taken. Logisch want verzuim is een enorme kostenpost binnen organisaties. In Nederland zijn werkgevers wettelijk verplicht om gedurende 2 jaar in ieder geval 70% van het salaris door te betalen. Naast de loondoorbetalingsverplichting resulteert verzuim ook in capaciteitsproblemen, kennis- en kwaliteitsverlies. Om verzuim terug te dringen is kennis nodig over de factoren die hierop van invloed zijn. Nog te vaak ligt de focus op werkgerelateerde factoren. We leven in een samenleving waarbij een ongezonde levensstijl ‘normaal’ is geworden. Maar dit resulteert vaak in verzuim. Daarbij is in de Grondwet en in Europese Verdragen vastgelegd dat mensen recht op respect voor hun persoonlijke levenssfeer hebben. De Kantonrechter heeft daarentegen wel besloten dat de werkgever eisen mag stellen aan de werknemers. Hieronder volgen enkele tips waardoor je als werkgever medewerkers kan stimuleren tot een gezondere levensstijl:

  • Zet zoveel mogelijk preventieve prikkels in. Denk hierbij aan gezonde producten in de kantine, gezonde traktaties, het organiseren en sponseren van sportactiviteiten, het uitstippelen van lunchwandelroutes en het belonen van het gebruik van de fiets bij woon- werkverkeer.
  • Neem het onderwerp ‘levensstijl’ op in de beoordelingscyclus. Dit geeft je de mogelijkheid om formele afspraken te maken en vervolgens te kunnen sanctioneren indien deze niet worden nagekomen.
  • Besteed aandacht aan uitkomsten van relevante onderzoeken. Een aantal maanden terug werd bijvoorbeeld een onderzoek van het AMC gepubliceerd waaruit blijkt dat koud douchen resulteert in 29% minder ziekteverzuim.

Ik ben van mening dat organisaties zich moeten bemoeien met de levensstijl van werknemers. Zeker als een ongezonde levensstijl invloed heeft op de werkprestaties. Bovenstaande maatregelen zijn gemakkelijk in te voeren en stimuleren een gezondere levensstijl. De reikwijdte van de door jou te kiezen maatregelen blijft begrensd door de Grondrechten. Het is daarom verstandig om de maatregelen inclusief de interpretatie van goed werkgever- en werknemerschap op te nemen in een bedrijfsreglement. Daarbij zullen bovenstaande maatregelen samen moeten gaan met een verandering in de cultuur van een organisatie. Het management heeft voor het uitdragen van de visie en het creëren van draagvlak daarin een belangrijke taak.

Hoe denk jij hierover? Heb jij nog een goede (gezonde) tip? Wij horen het graag! Dit was mijn laatste blog voor Actief Werkt!, maar mijn collega’s willen je graag meer vertellen. Interesse of verder praten? We drinken graag een kopje koffie (zonder suiker) met je!

Tessy Derks is Flexadviseur bij Actief Werkt!. In haar functie is ze verantwoordelijk voor het mede ontwikkelen en Tessy Derksvertalen van het HR-beleid ten aanzien van de flexcollega's. Daarnaast fungeert ze als vraagbaak en sparringpartner voor de operatie, met als uitgangspunt het realiseren van een optimale kennisoverdracht van de uitzendwetgeving/ HR- vraagstukken.