Menu

Nieuwe regels rondom geboorteverlof

dinsdag 23 juni 2020

Goed nieuws over partnerverlof. Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dat is een flinke uitbreiding ten opzichte van de huidige regeling. 

In 2019 werd het verlof van partners in loondienst al uitgebreid van twee dagen naar één keer het aantal werkuren per week, waarbij het loon wordt doorbetaald door de werkgever. In de nieuwe situatie per 1 juli krijgt de partner een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon met als maximum 70% van het maximum dagloon.

Wat zijn de regels?

Het extra verlof moet binnen een half jaar worden opgenomen. Het hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen. Verder is er sprake van een aantal voorwaarden:

  • Het kind moet geboren worden op of na 1 juli 2020.
  • de partner moet in de eerste vier weken na de geboorte een week vrij hebben genomen.
  • Het verlof moet minimaal een maand vantevoren bij de werkgever zijn aangevraagd. Een uitzondering hierop vormt vroeggeboorte, dan is dit wellicht niet haalbaar. 

 

Cultuuromslag

Van twee dagen vrij naar vijf weken vrij... dat is nogal een omslag. De regeling van twee dagen is gebaseerd op de situatie waarin de moeder zorgt en een vader werkt. Bij heterostellen gaat in 50% van de gevallen moeders minder werken na de geboorte van hun eerste kind. Bij vaders bedraagt dat percentage slechts 9%. Een langer partnerverlof kan een cultuuromslag stimuleren; het maakt moeders minder afhankelijk. Een van de doelen achter deze wetswijziging is dan ook het verbeteren van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 

 

Wat betekent het uitgebreide partnerverlof voor werkgevers?

Een kritisch geluid over de uitbreiding van partnerverlof, heeft te maken met continuïteit bij werkgevers. Als meerdere werknemers tegelijkertijd aanvullend verlof opnemen kan een bedrijf te maken krijgen met een personeelstekort. Als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is, kan een werkgever bezwaar maken. Natuurlijk is het altijd goed om dat voor te zijn door met medewerkers tijdig in gesprek te gaan over hun wensen m.b.t. partnerverlof.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Actief Werkt!

Naar contactinformatie