Menu

Dit betekent veranderde wetgeving voor u

woensdag 11 mei 2016

 

Minister Asscher kondigde onlangs een pakket van maatregelen aan. Welke impact die maatregelen hebben op uw organisatie zetten wij graag voor u op een rij. 

Payrolling

Lange tijd leek de motie Hamer op weg wet te worden. De motie zou een inperking van de flexibiliteit van payrollorganisaties betekenen, en het verplicht volgen van de opdrachtgever-CAO op diverse onderdelen. De motie wordt in de huidige kabinetsperiode echter niet geëffectueerd. Payrolling blijft dus onbeperkt en tegen dezelfde gunstige voorwaarden mogelijk voor u. 
We leggen graag uit hoe payrolling bedraagt aan uw flexibiliteit en administratieve lastenverlichting. 


Minimum jeugdloon

De maximum leeftijd voor het minimum jeugdloon wordt verlaagd van 23 naar 22 jaar. Het jeugdloon voor de leeftijden 18 t/m 21 jaar wordt verhoogd. Na evaluatie van deze aanpassingen volgt mogelijk een verlaging van de maximum leeftijd naar 21 jaar. Voor alle organisaties stijgen dus de loonkosten van jongere werknemers of jongere uitzendkrachten. 

Actief Werkt! al jaren aan het verlagen van de integrale flexkosten voor haar klanten. Lean management, excellent verzuimmanagement en de inzet van doelgroepkandidaten passen we met grote regelmaat succesvol toe. Ook interessant voor u?

 

Seizoensarbeid

In de Wet Werk en Zekerheid werd de onderbrekingsduur tussen contractketens verlengd van 3 naar 6 maanden. Voor seizoensarbeid wordt dit nu teruggebracht naar 3 maanden. Ook onderzoekt men of dit geldt voor uitzenden in seizoensarbeid. Dat betekent meer contractflexibiliteit voor organisaties die te maken hebben met seizoensarbeid. 

 

Transitievergoeding na ziekte

Als opdrachtgever betaalt u nu een transitievergoeding wanneer uw medewerker na 2 jaar ziek uit dienst gaat. Er komt een regeling die deze vergoeding voor u compenseert vanuit het algemeen werkeloosheidsfonds. Mogelijk krijgt deze compensatieregeling ook terugwerkende kracht. 

Wilt u hierover meer info?  Laat het ons weten per mail en wij nemen contact met u op.