Menu

Actief Werkt! behaalt hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

maandag 16 mei 2022

Actief Werkt! heeft onlangs het PSO-keurmerk ontvangen, daar zijn we enorm trots op! We zijn ingedeeld in Trede 3, de hoogst haalbare trede binnen de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Concreet betekent dit dat we op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en bij voorkeur samenwerken met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Actief Werkt! op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief en sociaal ondernemen.

De PSO is een door TNO ontwikkeld meetinstrument en keurmerk en meet objectief in welke mate organisaties werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Hoe hoger het niveau op de prestatieladder, hoe meer de organisatie bijdraagt aan de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen. Uit het auditrapport blijkt dat Actief Werkt! aan alle eisen voldoet voor het behalen van de hoogste trede, Trede 3, wat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

 

Werk maken van sociaal ondernemen Voor ons is het behalen van het PSO-keurmerk een hele mooie erkenning. Ronald Kardol: “Wij vinden het creëren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt enorm belangrijk. We geloven in een persoonlijke aanpak en de deuren van onze vestigingen staan voor iedereen open. Met dit keurmerk laten we ook echt zien dat we werk maken van sociaal ondernemen. Niet alleen in onze eigen organisatie, maar ook in de keten om ons heen.”

 

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap Organisaties met een PSO-keurmerk creëren werkgelegenheid voor mensen kwetsbare arbeidsmarktpositie door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook stimuleren zij hun eigen leveranciers en opdrachtgevers om sociaal te ondernemen. Ronald: “Wij kiezen bewust voor samenwerking met ketenpartners, onderaannemers en leveranciers die aantoonbaar sociaal ondernemen of hetzelfde doel nastreven. Als meer bedrijven sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. Wij vinden het erg belangrijk om hier ons steentje aan bij te dragen!”

 

Meer informatie over de PSO en wat dit keurmerk precies voor ons betekent vind je op onze PSO-pagina.