Menu

50-plussers aan de bak, kansloos of kansrijk?

woensdag 22 juni 2016

Nederland ontgroent én vergrijst. Er zijn minder jongeren op de arbeidsmarkt beschikbaar en de pensioengerechtigde leeftijd stijgt. Over 5 jaar is meer dan de helft van de Nederlandse bevolking ouder dan 50 jaar. Een uitdaging, er bestaan namelijk nog steeds talloze vooroordelen over het te werk stellen van oudere werknemers. Wat denk jij; 50-plussers aan de bak, kansloos of kansrijk?

Door: Tessy Derks

‘Oudere werknemers melden zich vaker ziek’, ‘50-plussers kunnen niet meer mee’, ‘oudere medewerkers zijn niet gemotiveerd’, ‘vijftig- en zestigers zijn minder productief’, een aantal vooroordelen die je vast wel eens hebt gehoord. Deze beeldvorming is ontstaan vanuit het verleden. Hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers legt uit: ‘Het was normaal om af te bouwen vanaf het 50e levensjaar. In de jaren 80, met een hoge jeugdwerkeloosheid, werd hier ook op aangestuurd. Er ontstonden verschillende regelingen (o.a. prepensioen, meer vrije dagen en de vut) om jongeren aan het werk te helpen. Echter heeft dit er wel voor gezorgd dat ouderen tot op heden als zwakker worden gezien.’

Bijzonder, want de huidige 50-plussers vinden zichzelf helemaal niet oud. Pensioenverzekeraar Axa heeft een internationaal onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat mensen zich gemiddeld pas oud voelen bij het bereiken van het 74e levensjaar. Daarnaast is de huidige generatie vijftigers en zestigers vitaler dan ooit. Hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers: ‘De huidige generatie heeft onder betere omstandigheden geleefd. Denk hierbij aan gezondere voeding en goede medische zorg. Daarnaast is het werk fysiek minder zwaar geworden.’

Er is één ding zeker; oudere medewerkers zijn een feit. Om duurzame inzetbaarheid daadwerkelijk vorm te kunnen geven speelt de visie van een organisatie een belangrijke rol. Uitzendbureau Actief Werkt! heeft als visie: ‘het bemiddelen van 50-plussers biedt volop kansen!’ Het gaat niet om leeftijd, het gaat om mentaliteit. De ervaring heeft uitzendbureau Actief Werkt! geleerd dat juist de oudere flexcollega’s minder jobhoppen. Daarnaast worden zij gezien als loyaal, betrokken en enthousiast. Ook uit onderzoek van Raet en Totta Research onder ruim 1.000 werknemers blijkt dat oudere werknemers loyaler zijn richting hun werkgever.

Uitzendbureau Actief Werkt! verdiept zich in de behoeftes en mogelijkheden bij verschillende levensfases. Er wordt persoonlijk met onze flexcollega’s gesproken over passende banen, ambities, drijfveren en ontwikkeling. Hierdoor is het voor Actief Werkt! vanzelfsprekend om aandacht te besteden aan 50-plussers.

Jurriën Koops, directeur van de ABU bevestigd dat uitzendbureaus een belangrijke rol hebben: ‘De uitzendbranche is heel goed in staat oudere werkzoekenden aan een baan te helpen. Circa 30% van de ouderen die vanuit de WW weer een baan vinden, gaan aan de slag door bemiddeling van een uitzendbureau of intermediair.’ Daarnaast is volgens een recent onderzoek van het UWV de bereidheid van uitzendbureaus om 50-plussers te helpen groter dan gemiddeld. Circa een derde van de bedrijven in Nederland treft extra maatregelen, binnen de uitzendbranche ligt de bereidheid tot extra inspanningen op 40%.

De brancheverenigingen voor de uitzendsector ABU en NBBU hebben zich daarnaast kort geleden aangesloten bij de campagne ‘Open voor 50-plus’. De uitzendkoepels roepen hun leden op om bij een zoekopdracht ook altijd een 50-plus kandidaat aan te bieden. Een goed initiatief dat Actief Werkt! zeker steunt. Als uitzendbureau zijn wij altijd op zoek naar de ideale match. En daarbij willen wij meer doen dan alleen planningen op korte termijn rond krijgen.

Ben jij bewust van de meerwaarde van 50-plussers? Geef jij ze ook eens kans? Meer weten of verder praten? Wellicht kan Actief Werkt! iets voor jou of voor jouw organisatie betekenen. Binnenkort een kopje koffie doen?

 

Tessy DerksTessy Derks is Flexadviseur bij Actief Werkt!. In haar functie is ze verantwoordelijk voor het mede ontwikkelen en vertalen van het HR-beleid ten aanzien van de flexcollega's. Daarnaast fungeert ze als vraagbaak en sparringpartner voor de operatie, met als uitgangspunt het realiseren van een optimale kennisoverdracht van de uitzendwetgeving/ HR- vraagstukken.