donderdag 1 december 2016

Ziekte overkomt je, verzuim is vaak een keuze.


Dichtbij en betrokken zijn, dat vinden wij belangrijk, ook op het moment dat het om verzuim gaat. Door de vertrouwensband die wij samen met onze flexcollega’s creëren kunnen wij hen goed begeleiden in passend herstel. Daarnaast worden wij door ons hoofdkantoor begeleid in het proces van ziekteverzuim. Wij herkennen de filosofie van onze collega Tessy Derks, Flexadviseur bij Actief Werkt!: "Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze." Zij haalde deze stelling aan in een eerder artikel over reïntegratie.Melissa Dijkhuis, flexconsulente Actief Werkt! Weert


Bij Actief Werkt! zien we dat als er een klein beetje wil is, vrijwel iedereen nog iets kan. Zodra duidelijk is dat een flexcollega (nog) niet kan terugkeren in eigen werk, maar wel benutbare mogelijkheden heeft, starten wij het reïntegratietraject.


In Weert is gebleken dat dit echt werkt! Onlangs zijn we met een flexcollega een reïntegratietraject gestart. Onze focus lag op mogelijkheden, in plaats van op beperkingen. Wij kwamen snel tot de conclusie dat onze flexcollega wel een bepaald aantal uur per week administratief werk kon doen. Wij hebben haar de kans gegeven om bij ons op kantoor te reïntegreren. En weet je wat zo mooi is? Onze flexcollega was dolblij. Door aan het werk te blijven, kreeg ze positieve energie en binnen aanzienlijk korte tijd de kans om buiten onze organisatie verder te werken.


Als uitzendbureau hebben wij een groot netwerk. Dit geeft ons de kans om medewerkers naar de beste plek voor reïntegratie te begeleiden. Hierin schuilt ook een tip voor anderen. Kijk breed, ga in gesprek met je netwerk. Het is een kwestie van een lange adem. Communiceren, samenwerken, doorzetten en succesverhalen delen. Want als je als organisatie eenmaal de flow te pakken hebt, levert het onwijs veel blije gezichten op!
Meer weten of verder praten? Wellicht kan Actief Werkt! in Weert iets betekenen. Binnenkort een kopje koffie doen?

Melissa Hijdendaal, Actief Werkt! in Weert