woensdag 1 maart 2017

Heb jij je vakantiedagen al opgenomen?

Wettelijke vakantiedagen (4 werkweken) zijn nog een half jaar geldig na het einde van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Dit betekent dat de vakantiedagen die je hebt opgebouwd in het jaar 2016 vóór 1 juli 2017 opgenomen moeten worden. Neem je ze voor deze tijd niet op, dan komen de vakantiedagen te vervallen.

Vakantiedagen

De bovenwettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn van 5 jaar na afloop van het kalenderjaar.

Bovenstaande geldt niet voor flexcollega’s met een fase C-contract voor onbepaalde tijd. Voor deze flexcollega’s geldt een vervaltermijn van 5 jaar na afloop van het kalenderjaar voor alle vakantiedagen (conform art. 55 lid 10 van de CAO voor Uitzendkrachten).


Via “Mijn Actief” kun je altijd het actuele saldo per categorie (totaal wettelijke uren dit jaar, wettelijke uren vorig jaar en bovenwettelijke uren) inzien. Bij een verlofaanvraag worden altijd de uren afgeschreven van de verlofuren die het eerst komen te vervallen.