Menu

Grapje..maar niet heus

donderdag 9 juni 2016

“Een grapje op zijn tijd moet kunnen en verlevendigt Pesten op de werkvloerzelfs de werksfeer. Maar wanneer iemand structureel voor gek wordt gezet, is het niet grappig meer. Plagen wordt dan pesten en dat kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij het slachtoffer.” Dit is het standpunt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over pesten op de werkvloer.

Wet Gelijke Behandeling

Pesten valt onder ’psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om dergelijke belasting te beperken. Naast deze wet is er ook bescherming door de Wet Gelijke Behandeling. Mocht een werknemer gepest worden op grond van zijn godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of Burgerlijke Staat geeft deze wet ook bescherming.


Om o.a. pesten op de werkvloer aan te pakken is er door Actief Werkt! een mannelijke en vrouwelijke Vertrouwenspersoon aangesteld via TBK ADVIES. Mocht je als werknemer het gevoel hebben dat je gepest wordt, kan je via TBKadviesActiefWerkt@gmail.com of 06 123 132 14 met hen in contact komen.

Anoniem

Een Vertrouwenspersoon neemt wanneer je ze niet direct aan de lijn krijgt, binnen 24 uur contact met je op om je klacht anoniem in behandeling te nemen. Hij of zij gaat op een nader te bepalen plaats een gesprek met je aan om samen na te gaan welke stappen je als werknemer kan nemen om o.a. het pest gedrag tegen te gaan.


Geef het goede voorbeeld, ga niet mee in pestgedrag en draag bij in het voorkomen van onvrede op de werkvloer

.
Marian Kruis en Clemens ten Brink


TBK ADVIES Vertrouwenspersonen Ongewenst gedrag en Integriteit.