dinsdag 4 oktober 2016

Echt meedoen in Weert

 Wat ons werk mooi maakt?  Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een perfecte baan helpen. Dat nét dagene wat de afstand schept, ineens een enorm pluspunt is. Een voorbeeld?  Denk aan dove mensen, die werken tussen de lawaaierige machines. Of mensen met autisme, die operatiepakketten inpakken. Hierover vertelt Nesrin Tanriverdi, vestigingsmanager van Actief Werkt! in Weert in 'Weert Magazine': 

"In samenwerking met Werk.Kom (een gemeentelijk arbeidsïntegratiebedrijf) plaatsen we mensen bij verschillende opdrachtgevers. Een groot deel ervan zat op dat moment langdurig in de bijstand. De mensen werden opgeleid, en gekoppeld aan een buddy. Door het contact met collega's en het gevoel er weer bij te horen, fleurden de voormalig werklozen op. "

Participatiewet

Om mensen met een arbeidsbeperking meer te betrekken in het arbeidsproces en hiermee te anticiperen op de aanstaande krappe arbeidsmarkt, trad begin vorig jaar de Participatiewet in werking. Het doel van de wetgever is helder. Men wil mensen met een arbeidsbeperking aan de slag helpen. Er vallen naar schatting 650.000 doelgroepkrachten in de scope van de participatiewet. In 2026 wil de overheid 125.000 extra banen gecreëerd hebben voor mensen met een arbeidsbeperking. 25.000 banen daarvan neemt de overheid voor haar eigen rekening. 

 

Volwaardige bijdrage

De medewerkers met een arbeidsbeperking in deze bedrijven worden niet anders behandeld dan de andere werknemers. Zij hebben een volwaardige bijdrage aan de resultaten op de vloer en dat genereert respect. Ze horen er echt bij.

Dit laat voor mij zien waar participatie echt om gaat. Wanneer participatie 'moet', werken opdrachtgevers op basis van morele of juridische verplichting prima mee. Wanneer participatie echt iets oplevert, zullen ondernemers proactief kansen onderzoeken. Te denken aan de dove mensen tussen zeer luidruchtige machines. Normaal werken daar mensen met verregaande gehoorbescherming. Het voordeel van doven is dat ze gewend zijn veel beter te kijken en op te letten. Dit leidt nu al tot minder ongelukken en bespaart dus kosten. Economisch rendement als drijfveer voor de ondernemer, participatie voor de werknemer en sociale waardecreatie voor de maatschappij.