Menu

Werken als uitzendkracht onder 18 jaar

30 november 2018 - Cato van vliet

Wanneer je onder de 18 bent, komen er veel regels en wetten bij kijken als je aan de slag wilt bij een leuke baan. Maar wat zijn die regels precies en hoe zorg je ervoor dat je van alles op de hoogte bent?

 

Werken als 13 of 14 jarige

Als je 13 of 14 jaar bent, mag je op schooldagen alleen ‘hulparbeid’ verrichten. Dat betekent dat je alleen mag werken als er een leidinggevende bij aanwezig is. Deze persoon houdt in de gaten hoe je je werk doet en geeft als dat nodig is aanwijzingen. Hoelang en wat voor soort werk je mag doen, verschilt met schooldagen en vrije- of vakantiedagen. Op schooldagen mag je niet meer dan 2 uur per dag werken. Bovendien mogen dit alleen klusjes rond het huis of in de buurt zijn, denk hierbij aan oppassen of de auto wassen. Op zaterdagen mag je 7 uur lang alleen licht werk doen, dit geldt ook voor vakantiedagen. Denk hierbij aan vakken vullen of fruit plukken. Dit werk wordt meestal niet aangeboden door uitzendbureaus.

 

Werken als 15 jarige

Ook als je 15 bent mag je licht werk doen, zoals vakken vullen, fruit plukken, kantenwijk lopen, helpen in de horeca en licht administratief werk. Productiewerk in een fabriek of magazijn, achter de kassa zitten, werken met machines of gevaarlijke stoffen en alcohol schenken in de horeca zijn nog niet toegestaan. Hoelang je mag werken hang af van de dag waarop je wilt werken. Er gelden andere regels voor schooldagen dan voor vrije- of vakantiedagen. Op schooldagen mag je niet meer dan 2 uur werken, op vrije- en vakantiedagen mag je 8 uur werken. In principe mag je niet op zondag werken. Vanaf 15 mag je werken via een uitzendbureau.

 

Werken als 15 jarige en niet meer naar school

Als je 15 jaar bent en niet meer naar school gaat, omdat je niet meer volledig leerplichtig bent, dan gelden er andere regels. Vrijstelling van leerplicht is hierbij vereist. Je mag dan 8 uur per dag werken. Als je op sommige dagen wel nog naar school moet, worden de schooluren afgetrokken van de 8 uur die je die dag nog mag werken. Stel je gaat op maandag 5 uur naar school, dan mag je die dag nog 3 uur werken.

Werken als 16 of 17 jarige

Als je 16 of 17 bent mag je hetzelfde werk doen als volwassenen, zolang het werk maar niet gevaarlijk of schadelijk voor je gezondheid is. Ook mag het werk je niet hinderen om naar school te gaan. Je mag maximaal 9 uur werken. Als je een dag naar school moet, wordt dit verrekend met je werkuren. Het aantal uur dat je naar school moet, wordt afgetrokken van de 9 uur werktijd.

Als je verschillende baantjes hebt, moet je je werkgevers ook over je werktijden bij de andere banen vertellen. Deze uren moeten bij elkaar opgeteld worden.

Wekelijks moet je minimaal anderhalve dag rust hebben. Op zondag mag je in principe niet werken. Als het werk alleen op zondag gedaan wordt en je hebt goede afspraken gemaakt met je werkgever, mag dit wel. Je mag geen nachtdiensten of oproepdiensten werken en ook overwerken is niet toegestaan.

 

 

Bron: https://www.abu.nl/