Menu

Oproepkrachten eerder oproepen

8 August 2019 - Actief Werkt

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil de regering meer balans brengen tussen flexwerk en een vast contract. Een van de wijzigingen is de bescherming van oproepkrachten en hierdoor dien je als werkgever oproepkrachten eerder op te roepen voor werk.

Heeft u oproepkrachten in dienst? Dan is het belangrijk om nu al na te denken over de inzet van oproepkrachten volgend jaar.

Wat zijn oproepcontracten?

Een oproepcontract is een arbeidsovereenkomst zonder vaste arbeidsomvang. Hieronder vallen zowel nul-urencontracten als contracten met een flexibel aantal uren (min-max contracten). Ook gaat het om arbeidsovereenkomsten waarbij de verplichting om loon te betalen over niet-gewerkte uren contractueel is uitgesloten.

Minimaal 4 dagen van tevoren oproepen

De regering wil oproepkrachten beter beschermen en voorkomen dat ze continu beschikbaar moeten zijn voor werk zonder dat zij enige zekerheid hebben over het aantal uur dat ze daadwerkelijk ingepland worden.

Daarom dient u als werkgever vanaf 2020 een oproepkracht tenminste vier dagen van tevoren op te roepen voor werk. Bent u te laat? Dan is de oproepkracht niet verplicht gehoor te geven aan uw oproep. Dit betekent dat u als werkgever tijdig uw personeelsplanning op orde moet hebben. Wij kunnen u ondersteunen met een passende planning en optimaal poolbeheer.

Doorbetaling loon bij last-minute wijziging in rooster

Bij het intrekken van een oproep binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden heeft de oproepkracht recht op loon over de oorspronkelijk ingeplande uren.

Wilt u het aantal uren of tijden wijzigen binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden? Dan heeft de werknemer recht op loon over de tijdstippen van de oorspronkelijke oproep. Wees u zich er verder van bewust dat de oproepkracht uw verzoek voor de gewijzigde uren mag weigeren.

Na 12 maanden een vaste arbeidsomvang

Na twaalf maanden dienstverband dient u als werkgever een schriftelijk aanbod voor een vaste arbeidsomvang aan de oproepkracht aan te bieden. De arbeidsomvang moet ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang (uitbetaalde uren) van het afgelopen jaar.

Doet u als werkgever geen aanbod en werkt de werknemer gewoon door? Dan heeft de werknemer recht op loon over die gemiddelde urenomvang. Dit geldt al voor oproepkrachten die op 1 januari 2020 al twaalf maanden of langer werken.

Denk dus goed na of u volgend jaar voldoende werk (en uren) voor uw oproepkrachten heeft.

Staat een vaste arbeidsomvang gelijk aan een vast contract?

U bent als werkgever niet verplicht om een oproepkracht na twaalf maanden een vast contract aan te bieden. Het gaat alleen om een vaste arbeidsomvang; een vast aantal uren per week, per vier weken of per maand. Het mag ook over een jaar aangeboden worden als de uitbetaling van het loon gelijkmatig verspreid wordt over de periode.

Vragen over de regels rondom oproepcontracten?

Heeft u nog vragen over oproepcontracten of andere wijzigingen in de WAB? Neem contact op met één van onze vestigingen in de buurt.

Vind uw vestiging