Menu

Ketenregeling van 2 naar 3 jaar

8 August 2019 - Actief Werkt

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil de regering meer balans brengen tussen flexwerk en een vast contract. Een van de wijzigingen is de verruiming van de ketenregeling. Wat betekent dat voor u als werkgever? 

Verruiming van de ketenregeling

Een tijdelijk contract mag niet eindeloos verlengd worden. Daar zijn regels voor gemaakt. Nu is het mogelijk om drie contracten in twee jaar tijd af te sluiten.

Dankzij de WAB mag u als werkgever langer gebruik maken van tijdelijke contracten. De duur van de maximale periode van opeenvolgende tijdelijke contracten (de ketenregeling) wordt verlengd van twee naar drie jaar. Vanaf 2020 mag u maximaal drie tijdelijke contracten sluiten in een periode van drie jaar.

Na 3 jaar een contract voor onbepaalde tijd

Als u een werknemer drie tijdelijke contracten heeft gegeven dan moet het vierde contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn. Ook als een werknemer na drie jaar nog steeds voor u werkzaam is wordt de arbeidsovereenkomst automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wilt u de werknemer niet in vaste dienst? Dan dient u de overeenkomst binnen drie jaar te laten verlopen of beëindigen. U dient minimaal 1 maand (aanzegplicht) voor de einddatum aan te geven of u het contract wilt verlengen.

Wanneer wordt een ketenregeling doorbroken?

De keten wordt doorbroken als er tussen de opeenvolgende contracten een tussenpoos van zes maanden zit. De teller gaat dus op nul als een werknemer meer dan zes maanden niet voor u gewerkt heeft. Dit blijft gelijk aan de huidige situatie.

Voor seizoensarbeid (waar maximaal 9 maanden per jaar werk in te vinden is) mag hiervan bij cao afgeweken worden en de termijn worden verkort tot 3 maanden.

Geen overgangsrecht

De nieuwe ketenregeling is van toepassing op elk contract dat eindigt op of na 1 januari 2020. Ook als het contract vóór 1 januari 2020 is gesloten of ingegaan.

Vragen over de ketenregeling?

Heeft u nog vragen over de ketenregeling of andere wijzigingen in de WAB? Neem contact op met één van onze vestigingen in de buurt.

Vind uw vestiging