Menu

Het fase systeem

28 september 2018 - Cato van Vliet

Ieder uitzendbureau werkt met een fase systeem en is aangesloten bij de ABU. Maar wat houdt dit nou eigenlijk in? Het fase systeem geeft aan wat voor contract je hebt en met welke arbeidsvoorwaarden je te maken hebt.

 

Actief Werkt! werkt met verschillende fases, namelijk: Fase A met uitzendbeding, Fase A zonder uitzendbeding, Fase B en Fase C.

Fase A: Deze fase duurt 78 gewerkte weken, het aantal uren per week maakt niet uit. Ook het wisselen van opdrachtgever heeft geen invloed. In deze fase krijg je alleen betaald voor daadwerkelijk gewerkte uren.

In Fase A zijn er 2 mogelijkheden:          

1. Fase A met uitzendbeding, dit is een uitzendovereenkomst voor de duur van de opdracht en eindigt bij het einde van de opdracht of bij ziekte. Na 78 gewerkte weken eindigt deze sowieso.

2. Fase A zonder uitzendbeding, dit is een uitzendovereenkomst in de vorm van een contract voor een bepaalde tijd en eindigt bij de einddatum van het contract. Deze vorm wordt bij Actief Werkt het meest gebruikt.

           

Fase B: Deze fase duurt maximaal 4 jaar waarin je contracten voor bepaalde tijd krijgt met een maximum van uiterlijk 6 contracten binnen 4 jaar en eindigt automatisch bij de einddatum van het contract. De flexcollega kan een fase B contract tussentijds opzeggen, maar moet dan wel rekening houden met een opzegtermijn.

 

Fase C: In deze fase krijg je een vast contract en ben je voor onbepaalde tijd in dienst van het uitzendbureau. Fase C kan ook tussentijds worden opgezegd door flexkrachten, rekening houdend met een opzegtermijn van minimaal 1 maand tenzij er in de overeenkomst een andere opzegtermijn is afgesproken.

 

Let op! In alle fases geldt, bij een onderbreking van meer dan 6 maanden, begin je weer opnieuw in fase A.

 

Wil je weten in welke fase je zit? Kijk dan bovenaan je contract.

 

Zie voor meer informatie, de samenvatting van de cao voor Uitzendkrachten: https://www.actiefwerkt.nl/uitzendkracht/cao