Menu

Cumulatiegrond maakt ontslag makkelijker

24 september 2019 - Actief Werkt

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil de regering meer balans brengen tussen flexwerk en een vast contract. Een van de wijzigingen is de invoering van de cumulatiegrond, hierdoor wordt het ontslagrecht versoepeld. Wat betekent dat voor u als werkgever?

Het huidige ontslagrecht

Een werknemer ontslaan is natuurlijk niet zomaar mogelijk. Een werkgever die een werknemer wil ontslaan, moet een compleet dossier opbouwen en daarmee volledig voldoen aan een van de ontslaggronden. 

In de wet zijn de volgende ontslaggronden opgesomd:

a) Bedrijfseconomische redenen
b) Langdurige arbeidsongeschiktheid
c) Frequent ziekteverzuim
d) Disfunctioneren
e) Verwijtbaar handelen of nalaten
f) Werkweigering wegens gewetensbezwaar
g) Verstoorde arbeidsverhouding
h) Andere omstandigheden (restgrond) 

Ontslaggronden combineren

Met ingang van de WAB wordt ontslag mogelijk door het combineren van meerdere (onvoldragen) ontslaggronden ( c t/m h) . De optelsom van deze ontslaggronden wordt de cumulatiegrond genoemd. Een rechter kan vervolgens de arbeidsovereenkomst ontbinden als er voldoende dossier is om de combinatie van ontslaggronden te onderbouwen.

Het zal voor werkgevers ten opzichte van nu dus makkelijker worden om een  ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. 

Hogere transitievergoeding

Er hangt wel een hoger prijskaartje aan een ontslag op basis van de cumulatiegrond. De rechter kan aan de werknemer een extra vergoeding toekennen die kan oplopen tot maximaal de helft van transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding).

Vaststellingsovereenkomst

Momenteel worden veel ontslagen geregeld via de zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Er stappen maar weinig werkgevers naar de rechter, omdat veel ontbindingsverzoeken door de rechter worden afgekeurd vanwege een onvoldragen ontslaggrond.

Als er bij u als werkgever sprake is van een lastig dossier waarin zich verschillende ontslaggronden voordoen (maar niet zijn voldragen), dan kunt u beter wachten met het ontbindingsverzoek tot 1 januari 2020.

Vragen over de cumulatiegrond?

Heeft u nog vragen over de cumulatiegrond of andere wijzigingen in de WAB? Neem contact op met één van onze vestigingen in de buurt.

 Vind uw vestiging