Menu

5 tips hoe om te gaan met financiële zorgen bij medewerkers

30 October 2019 - Silvie van den Berg

Heeft u enig idee hoeveel van uw medewerkers financiële zorgen kennen? Weet u of uw medewerkers schulden hebben, en wat dit u als werkgever kost? Meer zicht krijgen hierop betekent meer grip krijgen hierop, en dat is goed voor het hele bedrijf.


Bedrijven zijn € 13.000 per jaar kwijt

Benieuwd naar de cijfers? 62% van de bedrijven heeft te maken met personeel met geldzorgen. In een tijd waarin ‘werkgeluk’ een steeds belangrijker thema wordt, kunt u zich voorstellen dat geldzorgen daarin een grote showstopper zijn. Geldzorgen bij medewerkers herkennen of voorkomen, is om meerdere redenen van belang. De gevolgen van schuldenproblematiek bij medewerkers zijn groot. Het heeft invloed op de werksfeer, maar het kost ook direct geld: gemiddeld zo’n 13.000 euro per jaar, schatte het NIBUD. Dit cijfer komt onder andere voort uit een verlies van arbeidsproductiviteit met 20%. Medewerkers met schulden zijn vaker ziek, sneller afgeleid en minder nauwkeurig. Ook komen zij eerder in de verleiding om fraude te plegen. 


Signalen dat schuldenproblematiek speelt

Verschillende signalen kunnen wijzen op schuldenproblematiek. Een loonbeslag is nogal duidelijk, maar veel signalen zijn ook meer verborgen;

  • Het (herhaaldelijk) aanvragen van een voorschot of een lening
  • De vraag om extra uren
  • Ziekteverzuim
  • Niet meegaan met teamuitjes, etentjes etc.

Extra alertheid is zinvol bij lifechanging events als een scheiding of verhuizing.


Wat kunt u als werkgever doen?

Er valt te discussiëren over waar de verantwoordelijkheid voor u als werkgever ligt. Het mag in ieder geval duidelijk zijn waar het belang voor de werkgever ligt. Dit zijn 5 tips voor werkgevers:

1. Ga altijd met de medewerker in gesprek wanneer u vermoedt dat financiële problemen spelen.

2. Maak de drempel laag voor medewerkers om hun situatie zelf aan te kaarten. Door erover te communiceren, bijvoorbeeld door tips te geven of anonieme ervaringen te delen wordt het onderwerp uit de taboesfeer gehaald.

3. Wijs eventueel een vertrouwenspersoon aan voor dit soort problemen.

4. Zet het onderwerp op de agenda bij overleggen.

5. Bepaal hoe u zou willen helpen. Wilt u info aanbieden, een budgetcoach beschikbaar stellen? Extra flexibiliteit bieden in de vorm van extra vrije dagen, of helpen bij doorverwijzen naar externe instanties?

Wilt u meer weten of hierover van gedachten wisselen?

Neem contact met ons op.

Bron: Nibud